Fortvilt skolebussjåfør: Lapper vegen sjøl

4977658_1759196
SIGNALDALEN I Signaldalen er de kommunale vegene så dårlig at skolebussjåføren har med spade og lapper de verste hullene sjøl.

To ganger daglig  kjører Bjørn Jonny Rognli skolebussen i Signaldalen. Noen dager kjører han to turer både morgen og ettermiddag. Han har funnet det nødvendig å ha med spade i bussen for å lappe de verste hullene i de kommunale vegene.

– Kommunen er bankerott og har ikke råd til noen timer med høvling av veien før vinteren kommer. Jeg har snakka med driftssjefen, men han har streng beskjed fra høyeste hold om  ikke å bruke penger på dette, sier Bjørn Jonny. Han føyer til at det merkes godt i innvollene når man kjører på disse veiene.

– Fylkesvegen er noenlunde brukbar, men de kommunale vegene er forferdelige. Man må jo forsøke å unngå hullene, og kjører like mye på venstre side som på høyre, forteller han.

– Og på strekninga Signalnes – Paras går det i 10-20 km/t, og noen steder enda saktere. Her er hele vegbredda like dårlig, så det nytter ikke å svinge unna hullene, sier han.

Han registrerer at det går både på helsa og kjøretøyet løs.

– Frustrerende, konstaterer han, og må belage seg på å slite med hullene til de eventuelt fylles med snø.

Etter det vi får opplyst fra folk som har fulgt med, er de kommunale vegene i Signaldalen høvla én gang i år. Det var i mai.