Klart for nytt Valmuen-bygg

Nye Valmuen.
Nye Valmuen.

Styret for  plan og drift har godkjent framlagte forprosjekt for et nytt Valmuen opplærings- og aktivitetssenter på Oteren industri område. 

Dermed er det klart for å sende også dette prosjektet ut på anbud.

Etter at saken vært på anbudsrunde skal saken til kommunestyret for vedtak om eventuelt låneopptak ut over forsikringssum.

Fristen for å sende inn tilbud er 27. oktober.

Siden brannen høsten 2014 har Valmuen holdt til i Vestersiasenteret.