Kan bli oppstart i høst

Nye Åsen sykehjem.
Nye Åsen sykehjem.

Styret for Plan og drift (SPD) har  nå godkjent det framlagte forprosjektet for et nytt sykehjem på Åsen.

Nå håper lederen i SPD, Maar Stangeland,  at byggearbeidene kan ta til allerede i høst.

–  Ja, det kan skje tidligst i november, men nå skal prosjektet ut på anbud først. Vi håper at oppstarten kan bli i høst, men på grunn av fellesferie hos konsulenten som har arbeidet med prosjektet, tapte vi én måned, sier han.

Styringsgruppa skal nå forsette med detaljplanlegginga av etappe 2. Kjøkkenavdelinga må  bygges om siden utvidelsen innebærer flere brukere. Dessuten er det behov for nytt reinholdsrom og større arealer for personalet.

Den nye fløya skal ha ni nye brukerplasser. Inngangspartiet må bygges om, og en  utvendig gang skal binde sammen eksisterende bygg og ny fløy.

Etter at saken vært på anbudsrunde, skal kostnader til kommunestyret for vedtak om finansiering og låneopptak.

Det skal være tilbudsbefaring torsdag 6. oktober, og tilbudsfristen er satt til 10. november.