Tilbys rådmannsstillinga

Trond-Roger Larsen.
Trond-Roger Larsen.

Han har vært konstituert i rådmannsstillinga i tilsammen 6,5 år. Nå tilbys han fast stilling som rådmann i Storfjord fra januar neste år.

Trond-Roger Larsen (58) har vært konstituert i rådmannsstillinga siden mars 2015 etter at forrige rådmann slutta.  Til sammen har han vært konstituert i flere perioder siden 2000, til sammen cirka 6,5 år.  Den lengste sammenhengende perioden er på cirka 3,5 år.

Nå mener ordfører Knut Jentoft at  det  ikke er nødvendig å lyse ut stillinga på nytt, men derimot riktig å tilby stillinga som rådmann i Storfjord til Trond-Roger Larsen.

Av ordførerens saksframstilling og innstilling til vedtak framgår det at Trond-Roger er Kommunal Kandidat fra Kommunalhøgskolen, og at han  blant anna har emner fra statsvitenskap, kommuneøkonomi og juridiske emner innen kommunesektoren.

– Trond-Roger har lang erfaring fra Storfjord kommune og god lokal kunnskap.  Han har relevante kvalifikasjoner for rådmannstillinga og fyller stillinga fullt ut tilfredsstillende, heter det i saksframlegget.

Ordføreren innstiller dermed på at Trond Roger Larsen tilsettes som rådmann i Storfjord kommune fra 1. januar 2017. Stillinga er etter avtale på åremål fram til 1. april 2020.

Det innstilles også på at Formannskapet får fullmakt til å avtale lønns- og arbeidsvilkår.

Kommunestyret skal behandle saken i morgen, onsdag.