Nye vegnavn

Brennabakken eller Lillebrenna. Det kan bli adressenavnet på vegen midt i bildet.
Brennabakken eller Lillebrenna. Det kan bli adressenavnet på vegen midt i bildet.

Språkrådet Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge (ST) har anbefalt nye vegnavn i Storfjord kommune.

Tre av vegene som nå kan få endelig navn  er Tovmyra, Lillebrenna (eller Brennabakken) og Smedvegen.

Storfjord kommune opplyser at navnet Torvmyra er et nedarva navn i området, men navnet er ikke registrert i SSR (Sentralt Stadnamnregister). Kommunen må reise navnesak på dette navnet før det brukes som adressenavn. Området ved veiens endepunkt har det samiske navnet Čuohpahat som også kan tilrås. Samisk stedsnavntjeneste må uttale seg om skrivemåten av det samiske navnet.

Dette er vegen som går fra FV321 cirka én kilometer fra krysset ved Kitdal bru og nordover mot hyttefeltet i området. ST anbefaler Torvmyra eller  Čuohpahat.

Smedveien er vegen i boligområdet bak Vegvesengarasjen på Hatteng. Det opplyses å være et nedarva navn på denne vegen siden 1930, da det ble etablert smie her. Anbefalt av ST.

Ifølge Storfjord kommune er ikke navnet Lillebrenna  registrert i SSR. Det framgår av høringsinnspillene at flere navn har vært brukt i området. Både Brennabakken og Lillebrenna nevnes som nedarva stedsnavn, men for å fastslå hva som er det tradisjonelle nedarva navnet, må det her reises navnesak. Brenna er et naturnavn, og kommunen tilrår adressenavnet Brennabakken som navn på vegen, noe Sametinget også anbefaler, i tillegg til Lillebrenna.

Én kommentar til “Nye vegnavn”

  1. Lillebrenna er et navn jeg kjenner igjen fra barndommen.
    Brennabakken var bakkesiden ned derfra. Det var der vi pleide å ake – inntil noen bygde husset sitt der…
    Ellers er Brennaveien et ok navn på veien fra gamle hovedvei opp til Skytterhuset. Det var slik den ble benevnt før også.
    Fint om gamle kjente navn blir addressenavn.

Det er stengt for kommentarer.