Tufteparken til kommunestyret

 

Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.
Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.

Alt håp for tufteparken i Skibotn er ikke ute. 

Men avgjørelsen ligger i kommunestyret, som trolig får saka til behandling 21. september.

Rådmannen hadde, som iStorfjord skrev om i forrige uke, ikke anbefalt å gi dispensasjon fra reguleringsplanen, slik Skibotn IL hadde søkt om. Skibotn IL ønsker å etablere en tuftepark i Skibotn sentrum, på et område som er regulert til industri/forretningsvirksomhet.

– I styret for plan og drift (SPD) var det stor enighet om at hele  området omreguleres til friluftsformål, og flertallet anbefaler dette overfor kommunestyret, sier lederen i SPD, Maar Stangeland, til iStorfjord. Han føyer til at det var en lang diskusjon om saken i SPD.

Det betyr imidlertid at dersom også kommunestyret går inn for omregulering, vil det nok ta litt lengre tid enn idrettslaget ønsker, siden saken må ut på høring.

Stangeland presiserer at det ikke er en dispensasjonssak, men en omreguleringssak, og om noen klager på vedtaket, kan det kjennes ugyldig.

– Kjempeglad

Lederen i Skibotn IL, Marie Finnstø Kvande, er kjempeglad for vedtaket i SPD.
Lederen i Skibotn IL, Marie Finnstø Kvande, er kjempeglad for vedtaket i SPD.

Nyvalgt leder i Skibotn IL, Marie Finnstø Kvande, er kjempeglad for den gode nyheten, og håper at også kommunestyret er like positiv.

– Vi ønsker jo ei grønn lunge i sentrum, og dette er det perfekte stedet. Det er viktig for bygda, for turismen og for områdene rundt, sier Marie til iStorfjord.