Vil bygge Tuftepark

Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.
Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.
 SKIBOTN IL ønsker å etablere en Tuftepark i Skibotn sentrum.

 Parken er tenkt plassert på et område som i dag er regulert til forretningsområde, og idrettslaget søker derfor om omdisponering fra reguleringsplanen.

– Vi ønsker å bruke området til Tuftepark. Et slikt lavterskeltilbud midt i sentrum er vi sikker på vil føre til et naturlig samlingspunkt for hele bygda og tilreisende. Vi mener det vil være svært positivt for livskvaliteten og samholdet i vår bygd. Området som ønskes brukt er et område som har stått urørt i uante år. Å få til en park, et samlingssted for alle, midt i sentrum,  nær skole, barnehage, idrettshall, samfunnshus og bedrifter, vil være til det beste på alle måter, skriver Michael Næss Kristiansen i søknaden. Han er leder i Skibotn IL.

– Det er for oss lokale trist å se den vakre bygda gro igjen når det er så masse muligheter og ønsker for hvordan det kan bli i framtida. Vi ønsker å dra nytte av naturen og mulighetene vi har rundt oss. Dette vil Tufteparken bidra stort med! Vi ønsker at området skal bli hjertet i bygda, vi ønsker at folk skal ha et sted utendørs, i sentrum, hvor de kan møtes, være i aktivitet og ha det hyggelig sammen på tvers av alder, kjønn og bakgrunn, skriver han videre.


  • Tufteparken er et prosjekt utviklet og ledet av Lasse Tufte. Det hele startet i 2011 da ideen bak prosjektet ble til. Lasse Tufte i sammen med Suveren Rørmøbelfabrikk AS brukte ett år på å tegne, utvikle og ordne alle formaliteter rundt etableringen av en utendørs treningspark i Asker, fra idé til virkelighet. Samtlige 10 apparater i Tufteparken er utviklet bassert på erfaringer og internasjonale standarder på høyder og gripeflater. Tufteparken er et konsept som er utviklet med bakgrunn av en etterspørsel og et behov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.