Vil bygge Tuftepark

Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.
Faksimile fra Tufteparken-brosjyre.
 SKIBOTN IL ønsker å etablere en Tuftepark i Skibotn sentrum.

 Parken er tenkt plassert på et område som i dag er regulert til forretningsområde, og idrettslaget søker derfor om omdisponering fra reguleringsplanen.

– Vi ønsker å bruke området til Tuftepark. Et slikt lavterskeltilbud midt i sentrum er vi sikker på vil føre til et naturlig samlingspunkt for hele bygda og tilreisende. Vi mener det vil være svært positivt for livskvaliteten og samholdet i vår bygd. Området som ønskes brukt er et område som har stått urørt i uante år. Å få til en park, et samlingssted for alle, midt i sentrum,  nær skole, barnehage, idrettshall, samfunnshus og bedrifter, vil være til det beste på alle måter, skriver Michael Næss Kristiansen i søknaden. Han er leder i Skibotn IL.

– Det er for oss lokale trist å se den vakre bygda gro igjen når det er så masse muligheter og ønsker for hvordan det kan bli i framtida. Vi ønsker å dra nytte av naturen og mulighetene vi har rundt oss. Dette vil Tufteparken bidra stort med! Vi ønsker at området skal bli hjertet i bygda, vi ønsker at folk skal ha et sted utendørs, i sentrum, hvor de kan møtes, være i aktivitet og ha det hyggelig sammen på tvers av alder, kjønn og bakgrunn, skriver han videre.


  • Tufteparken er et prosjekt utviklet og ledet av Lasse Tufte. Det hele startet i 2011 da ideen bak prosjektet ble til. Lasse Tufte i sammen med Suveren Rørmøbelfabrikk AS brukte ett år på å tegne, utvikle og ordne alle formaliteter rundt etableringen av en utendørs treningspark i Asker, fra idé til virkelighet. Samtlige 10 apparater i Tufteparken er utviklet bassert på erfaringer og internasjonale standarder på høyder og gripeflater. Tufteparken er et konsept som er utviklet med bakgrunn av en etterspørsel og et behov.