Sånn skal de kommunale vegene oppgraderes i høst

Kommunal vegstandard. Her Parasvegen.
Kommunal vegstandard. Her Parasvegen.

Rådmannen tilrår overfor Styret for plan og drift (SPD) at tidligere asfalterte veger skal få mer enn 200 meter ny asfalt i  høst.

I tillegg skal 500 meter kommunal grusveg oppgraderes. Dermed får 700-800 meter kommunal veg en standardheving denne høsten.

Styret skal ha møte i morgen, fredag.

I 2009 vedtok Storfjord kommunestyre en plan for asfaltering og oppbygging av kommunale veier i Storfjord kommune . Med unntak for  industrivegen ved kirka, som  ikke stod på  lista den gangen, er ingen av tiltakene i planen gjennomført. Det framgår av saksdokumentene til SPD.

Men nå kan det komme ny asfalt på mer enn 200 meter tidligere asfalterte veger. Rådmannen tilrår nemlig at utvalgte området fra og med krysset Kitdalen til tannklinikken får en oppgradering med ny asfalt.

Dessuten skal  innkjøringa til Oteren barnehage oppgraderes med ny asfalt, og på Horsnesvegen skal det komme 100 meter ny asfalt på veldig dårlige områder,  og Gammelveien i Skiboitn skal få det samme.

parasvegen_7920
Parasvegen ved Signalnes bru.

Når det gjelder grusvegene, skal 500 meter av  Parasvegen fra Signalnes bru grøftes, bygges opp med steinmasser å dessuten få  toppdekke.

Rådmannen tilrår ellers at Styret for plan og drift (SPD) setter ned en arbeidsgruppe som utreder videre en ny plan for oppgradering av kommunale veger i Storfjord kommune.