SE OPP for svarte hull!

Fossevegen_7103
Fra Fossevegen.

– Se opp for svarte hull, synger Anne Lise Preus i en av sine sanger.

På de kommunale vegene i Signaldalen bør man heller se ned for dype hull. Men nå lover kommunen å ta grep.

På Fossevegen er det et hull som har overlevd i flere måneder.

Russebekken
Fra Eggavegen.

På Eggaveien har det dukka opp et hull ved Russebekken nå i sommer.

Om hullet på Fossevegen sier ingeniør  Joakim Stensrud Nilsen:

– Vi er gjort oppmerksomme på dette hullet, og vil markere det midlertidig til vi får gjort utbedringer.

Om hullet på Eggaveien skriver han i eposten:

– Her gjennomførte vi tiltak i fjor da samme situasjon oppsto. Her er problemet med betongrør som sklir fra hverandre og vegen renner ned i bekken. Vi ser nå at vi må bytte ut disse rørene og erstatte de med nye rør som vil holde sammen. Foreløpig vil vi sette opp skilting som varsler om hullet.

Akseltrykk-skilt
Kavelfossbrua på Fossevegen.

Det uleselige varselskiltet  som står på halv tolv ved Kavelfossbrua skal erstattes, og nye skilt skal settes opp raskt, lover  Joakim Stensrud Nilsen.

Feristskilt-2
Ferista er borte, men skiltet står.

Ferist-skiltet som står sjøl om ferista den varsler er fjerna for flere år siden, skal fjernes.

-Dette er en forglemmelse fra kommunens side, og vi vil fjerne skiltet, skriver han.

5871670_3503985
Ved Kortelva på Eggavegen.

Kortelvbrua som flommen tok i juli 2012 forventes  utbedra i løpet av mai-juni.

eggavegen_3354
Brua over Tverrelva på Eggavegen har mangla rekkverk i årevis.

Når det gjelder brua over Tverrelva, avventer kommunen NVEs tiltak.

– NVE planlegger tiltak i elveløpet for å sikre bebyggelse som står i flomsonen til elva, i forbindelse med dette vil de måtte grave rundt og under brua, opplyser Stenstrup Nilsen, og føyer til at kommunestyret har bevilga mer penger til sommervedlikehold i år sammenligna med foregående år.

– Disse pengene vil medføre at vi kan gjennomføre noe utbedringer i form av grusing, stikkrennebytte etc. på de kommunale vegene, skriver han.