Kraftverksbefaring

Tverrdalselva-krafverk(kart)
Tverrdalselva kraftverk. Kart: NVE

I forbindelse med sluttbehandlinga av søknadene om tillatelse til bygging av Tverrdalselva kraftverk og Innerelva kraftverk i Storfjord kommune, blir det gjennomført befaringer av tiltaksområdene i dag, onsdag.

Det er NVE som har invitert høringspartene som har kommet med uttalelser til søknadene, til befaringa.

NVE vil orientere om saksbehandlinga og hvilke høringsuttalelser som er kommet til den enkelte søknad. Videre vil søkeren, Bekk og Strøm AS, presentere prosjektene og befaringsruta før befaringa i tiltaksområdet.

Innerelva kraftverk står først på planen, og her starta programmet klokka ni, og vil vare cirka tre timer.

Deretter blir det samling og lunsj på Lyngskroa, før befaringa i Tverrdalen.

Av de åtte søknadene som er til behandling hos NVE, og som gjelder Storfjord, har kommunestyret i Storfjord sagt nei til sju av dem. Bare Innerelva fikk godkjent. Storfjord Kraft AS har etter dette trukket sine søknader.