Satte politiet på fotograf

Tegning-av-fotograf

Veterinærinstituttet  mente at en fotograf som dokumenterte rotenonaksjonen i Skibotnregionen ble for nærgående og varsla politiet.

Fotograf John Pedersen har dokumentert med bilder alle rotenonaksjoner siden starten. Også i år var han til stede med kamera under aksjonen i Skibotnregionen. Men det ble for mye for Veterinærinstituttet (VI), som tok kontakt med lensmannen i Lyngen for å få slutt på fotograferinga.

– Han ble observert liggende i skjul i buskene hvor han fotograferte mannskapene på nært hold, uten å gi seg til kjenne og uten å opplyse om formålet med fotograferinga. Da vi forsøkte å ta kontakt med han, skygga han unna, sier aksjonsleder Pål Adolfsen, som syns at han hadde gått over streken, og derfor ville be politiet vurdere saken.

– Vi har følt oss overvåka over lengre tid, og det er også lagt ut bilder på Youtube der mannskapene lett kan identifiseres, sier Adolfsen, og ønska derfor en avklaring med politiet om saken.

– I fjor for eksempel sto John Pedersen med kameraet retta mot mannskapene i 10-15 minutter ved Rovvejohka, uten å fortelle hvem han var eller hva formålet med filminga var, sier Adolfsen, som ikke har noe mot at journalister dokumenterer aksjonen, bare de holder seg til reglene.

– Ingen forsøk på dialog

Egil Lund i firmaet Biosmart AS er oppdragsgiver for deler av John Pedersens virksomhet i forbindelse med rotenonaksjonen i  Skibotnregionen. Han viser til at John Pedersens bilder tidligere er brukt i dokumentarer både på NRK og Tv2,  og at materialet har ligget på nettet i årevis uten at VI har retta en eneste henvendele til ham om bildene. Pedersen har fulgt rotenonaksjonene siden 1999.

– Og hvis de har diskutert John Pedersens virksomhet med politiet allerede i fjor, er det uprofesjonelt av VI ikke å ta kontakt med meg om saken, for de kjenner jo både meg og John Pedersen godt, men det har ikke vært gjort noe forsøk på dialog, sier Egil Lund.

– Hvis det er noe som er sårbart, burde det settes opp sperrebånd. At en frilanser er ute og samler bilder, er ikke unormalt, og at VI går til ordensmakta  med saken, er langt over streken, legger han til.

Etter å ha snakka med John Pedersen, avkrefter Egil Lund at fotografen har ligget i buskene, men bekrefter at det ble filma, både under og over vann.