Innkalt på teppet til Formannskapet

Juvente hevder i en rapport at deres mindreårige kontrollører har fått kjøpe øl ved to anledninger i begge butikkene i Storfjord.
Juvente hevder i en rapport at deres mindreårige kontrollører har fått kjøpe øl ved to anledninger i begge butikkene i Storfjord.

Juvente hevder i en rapport at begge de to butikkene i Storfjord ved to anledninger solgte øl til mindreårige. Nå må de ansvarlige for begge butikkene i møte med formannskapet.

– Useriøs framgangsmåte av Juvente, mener Gerd-Wencke Kristiansen i Coop Hatteng.

Heller ikke daglig leder ved Joker Skibotn syns undersøkelsen er tillitvekkende, og ble veldig overraska da han hørte om denne saka. Han skjønner ikke at noen under 18 har fått kjøpe øl i hans butikk, men kan ikke utelukke det. Han syns at det er veldig dumt at han får vite dette så lenge etterpå at det ikke er mulig å gå tilbake og kontrollere hva som har skjedd.

– Alle våre ansatte i kassa har ølsalgskolen og har skrevet under på dokument om alderskontroll ved ølsalg. Bygdas egen ungdom kjenner vi og vet hvor gamle de er. Fremmed ungdom må alltid vise leg ved kjøp av øl, og det er noe vi har sterkt fokus på hele tida, sier han.

– Useriøst!

Gerd-Wencke Kristiansen ved Coop Hatteng mener Juventes framgangsmåte er useriøs. Hun har bedt Juvente dokumentere de angivelige ølkjøpene ved for eksempel kassabong.

– Men det kan de ikke. Derfor er det umulig for oss å gå tilbake og sjekke når det har skjedd og hvem som satt i kassa på det tidspunktet, sier hun. Nå vil hun ta brevet fra Juvente med seg til formannskapet.

Kontrollerte 1224 butikker

Det var i perioden  august – desember i fjor at Juvente kontrollerte 1224 butikker ulike steder i Norge. 361 av dem (ca. 29 prosent) solgte alkohol til Juventes mindreårige kontrollører. Til sammen ble det solgt alkohol i 421 av 1801 forsøk (ca 23  prosent).

Ifølge Juvente foregikk kontrollene ved at en mindreårig ungdom, i hovedsak mellom 13 og 16år, gikk inn i en butikk, plukka med seg alkoholholdig drikke samt en annen ordinær dagligvare, og forsøkte å få betale for det i kassa.

Hvis kontrollørene ble spurt om legitimasjon,  svarte de at de ikke hadde, men spurte om de fikk kjøpe likevel.. Hvis de fikk kjøpe, forlot de butikken og forsøket ble registrert som «salg».

– Juventes kontrollører forsøker ikke å framstå eldre enn de er, for eksempel ved bruk av sminke eller ved å vifte med bilnøkler, eller ved å kjøpe varer som voksne handler, for eksempel bleier eller lignende. Kontrollørene bruker aldri falsk legitimasjon, heter det i Juvente-rapporten.

Nå er butikkene ved ansvarlig styrer for bevillinga innkalt  til møte med formannskapet førstkommende onsdag.

– Kontroller utført av Juvente  gir ikke  hjemmel for sanksjoner etter alkoholloven. Imidlertid fastholder rådmannen at salg av alkohol til mindreårige, som også rapporten viser, skal kommunen reagere på. Derfor innkalles butikkene til møte med formannskapet, skriver rådmannen i sin saksframstilling til formannskapet.

Butikkene skal redegjøre for sin internkontroll med salgsbevillinga og hvilke rutiner som følges. Også Alkontroll AS er  invitert til møtet for å orientere om sine kontroller.

God dialog med Handelens Ølsalgsråd
I en epost til iStorfjord sier Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente, at  Juvente har kontrollert butikker over hele landet hvert år siden 2007.
–Formålet er å vise at mindreårige enkelt kan få kjøpt alkohol i dagligvarebutikker (og på Vinmonopolet), uten å vise legitimasjon eller på annen måte forsøke å opptre som om de er eldre enn de er, skriver han.
I eposten heter det videre:
– At Kristiansen mener vi opptrer useriøst får stå for hennes regning. Vi har en god dialog med Handelens Ølsalgsråd (HØR) og Vinmonopolet om kampanjen, og opplever at vi har et godt samarbeid med disse. Årsaken til at vi ikke fremviser kvitteringer eller oppgir tidspunkt for kontrollene er at vi ikke ønsker at våre kontroller skal få konsekvenser for de enkelte ansatte i butikkene som har solgt, men vi ønsker å bevisstgjøre kommuner (som er ansvarlig for salgs- og skjenkekontroll) og butikkeiere om at dette forekommer, slik at de kan ta tak i egne rutiner for å forbedre disse. Det er viktig å understreke at Juventes kampanje Skjenkekontrollen ikke er en del av den kommunale kontrollen, og at resultatene fra våre kontroller ikke kan brukes som grunnlag for å sanksjonere butikkene. Når kommunen likevel har tatt initiativ til et møte med butikkene, oppfatter vi dette som et positivt signal om at kommunen tar saken på alvor og ønsker å ha en dialog med butikkene om det. Samtidig mener vi at dette er et møte alle som selger (eller skjenker) alkohol i kommunen burde vært invitert til.