Stenger for motorisert ferdsel

Bergdalen
Indre Berg og Bergelva midt i bildet.

Grunneier av eiendommen 51/2  på Berg vil ikke ha motorisert ferdsel på sin eiendom.

Ørjan Holm.
Ørjan Holm.

I et brev til Fylkesmannen gjør Ørjan Holm på vegne av grunneieren oppmerksom på at man ikke vil akseptere motorisert ferdsel på eiendommen i forbindelse med årets rotenonbehandling av vassdrag og bekkefar i Storfjord kommune.

– Ved fjorårets aksjon tok involverte i rotenonaksjonen seg til rette på eiendommen med motoriserte kjøretøy uten lov og rett. Det var ikke engang søkt kommunen om tillatelse.  Grunneier ble da trua til gi involverte i rotenonaksjonen tilgang til eiendommen.

I år sier vi nei til all motorisert ferdsel. Dette omfatter også bruk av helikopter, skriver Ørjan Holm, og håper involverte i rotenonaksjonen respekterer stengningen. Veien er stengt med port.

Kan ikke nekte

Knut Nergård.
Knut Nergård.

Seniorrådgiver Knut Nergård hos fylkesmannen sier til iStorfjord at man ikke er avhengig av motorisert ferdsel på eiendommen det her er snakk om. Man får gjennomført behandlinga likevel.

– Det er slik at grunneier kan nekte motorisert ferdsel på sin eiendom i henhold til motorferdselsloven. Men om det hadde vært nødvendig, hadde vi hatt hjemmel vi anna regelverk.

– Er det riktig at eieren ble trua til å gi adgang for motorisert ferdsel på sin eiendom ved behandlinga ifjor?

– Det går en veg opp til et lite kraftverk oppe i elva. En del av vegen går over hans eiendom. Han hadde satt en bil i vegen for å hindre ferdsel, men flytta den da det ble snakk om å tilkalle politi. Det er ikke slik at noen kan nekte gjennomføring av et pålegg fra Mattilsynet i henhold til dyrehelseloven, sier Nergård.