Krever avkorting

Skibotn sentrum. Bilde: Google-Earth.
Skibotn sentrum. Bilde: Google Earth.

En oppsitter i Skibotn krever refusjon i gebyr på grunn av manglende sluttføring av oppmålingsforretning for ei tomt.

I et brev til kommunen minner vedkommede om at det ble foretatt oppmålingsforretning på tomta allerede i august 2014, hvor en representant fra Storfjord kommune og en representant fra Statsskog deltok i tillegg til tomteeieren sjøl og ektefelle.

Per dags dato har paret ikke  registrert noen resultater etter dette møtet, og venter fortsatt på tilbakemelding fra Storfjord kommune.

Gebyret ble betalt allerede i november 2013 med 7600 kroner. Nå viser oppsitterne til  Matrikkelforskriftens § 18, underpkt 4, hvor det heter:

«Dersom kommunen oversitter fristen (16 uker oppgitt i underpkt 1), skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterlige to måneder, skal gebyret avkortes med ytterlige en tredjedel». 

Nå ber oppsitteren om tilbakeføring i henhold til forskriftens bestemmelser.