Bare slått av Skjervøy

Skjermbilde 2016-08-25 kl. 13.08.35

Av Nord-Tromskommunene er Storfjord er den kommunen som betaler nestminst i sosialhjep.

Bare Skjervøy betaler mindre.

Det viser tall som Kommunal Rapport har henta ut fra Kostra.

Skjermbilde 2016-08-25 kl. 13.09.36Selv om alle kommunene i regionen bruker statens satser, er det stor variasjon i hva kommunene faktisk yter i stønad.

I Nord-Troms ligger Skjervøy lavest, med stønadssnitt på 5590 kroner. Storfjord er hakket bedre, med 5979 kroner. (Se tabell øverst!)

– Boligprisene lokalt og om sosialhjelp er brukerens hovedinntekt eller bare et supplement, påvirker stønadssummene i stor grad, skriver Kommunal Rapport.

Lyngen er den kommunen i regionen som beyteler mest i snitt stønad med 9844 kroner.

Landsgjennomsnittet er 7700 kroner.