Nå skal bassenget settes i stand

Senest fra neste skoleår skal det igjen bli vann i bassenget på Hatteng skole, lover plan- og driftssjef Trond Arne Hoe.
Senest fra neste skoleår skal det igjen bli vann i bassenget på Hatteng skole, lover plan- og driftssjef Trond Arne Hoe.

Svømmebassenget på Hatteng skole har vært stengt siden bygginga av flerbrukshallen tok til. Nå skal det settes i stand igjen.

– Prosjektet er foreløpig budsjettert til tre millioner. Det var opprinnelig  to millioner, men en budsjettregulering i juni løfta  den opp til tre. Det opplyser plan- og driftssjef i Storfjord kommune, Trond Arne Hoe.

Målet er at bassenget skal stå klart til skolestart høsten 2017.

Ifølge plan- og driftssjefen  er prosjektet delt opp i tre faser.

Den første fasen gjelder betongrenovering av bassengkroppen, og her er entreprenør allerede antatt. Det er  Smørholm AS, som ifølge Hoe har ekspertise innen betongrenovering.

Kontraktssummen er 537 918 kroner inklusiv merverdiavgift.

– Foreløpig plan er oppstart i uke 44 og ferdigstilling uke 50 i 2016, skriver Hoe i en epost til iStorfjord.

Neste fase gjelder mebran- og tettesystem. Hoe regner med at anbudet skal ut i løpet av september måned, og oppstart på dette erbeidet blir når det passer for betongrenoveringa eller når den er sluttført, og senest i januar 2017, følge plan- og driftssjefen.

I tredje og siste fase er det bassengteknikk med renseanlegg, ventilasjon, oppvarming og elektorarbeider inklusiv ny hovedtavle som gjelder.

Her regner plan- og driftssjefen med at anbud skal ut i løpet av  oktober/november.

– Vi jobber for å få bassenget klart til bruk senest til skolestart høsten 2017, skriver han.

– Svært gledelig!

Tidligere leder i FAU ved Hatteng skole, Dag Frode Fagerli,  stod i flere år i spissen i arbeidet for å få bassenget satt i stand og åpna igjen. Han synes det er svært gledelig at det nå skal åpnes.

– Det er på høy tid, men uansett er det gledelig at det nå åpnes, sier han.