KOFA konkluderer: Var inhabil

Storfjord kommune har brutt regelverket, som følge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. Storfjord kommune har brutt regelverket, som følge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfører avlysningsplikt.

Storfjord kommune har brutt regelverket når det gjelder habilitet og når det gjelder uklart konkurransegrunnlag.
.
Fortsett å lese KOFA konkluderer: Var inhabil

Kraftutbygginga – tragisk for fiskebestandene

Lita vannføring, tørrlegging og effektkjøring. Kraftutbygginga er en tragedie for fiskebestandene i elva. Det mener rettighetshaverne til fiske i Skibotnvassdraget. Også for elvene i Kitdalen og Signaldalen har utbygginga hatt svært negative følger.

Området i forgrunnen på dette bildet og bildet øverst var tidligere botn i Govdajávre. – Ødelagt som fiskevatn, meiner Kitdalen Jeger- og sportsfiskerforening.
Fortsett å lese Kraftutbygginga – tragisk for fiskebestandene