Sametingspresidentens tale ved åpning av Samisk språkuke i Skibotn

Sametingspresident Silje Karine Muotka var innom både Sannhets- og forsoningskommisjones rapport og det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen i sin åpningstale i Skibotn mandag. Her er heile talen hennes i norsk oversettelse:

Fortsett å lese Sametingspresidentens tale ved åpning av Samisk språkuke i Skibotn

‚Äď Har enda er en vei √• g√•

Av ordf√łrer Geir Varvik

Storfjord kommune har mottatt Klagenemndas avgj√łrelse i den s√•kalte ¬ębr√łytesaken¬Ľ. Vi konstaterer at KOFA mener vi har brutt regelverket p√• to omr√•der i sin konklusjon:

Ordf√łrer Geir Varvik.

Storfjord kommune har brutt regelverket, som f√łlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. 

Storfjord kommune har brutt regelverket, som f√łlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medf√łrer avlysningsplikt.

Kommunen har over det siste √•ret valgt √• engasjere eksterne r√•dgivere for √• bist√• oss med gjennomf√łring av konkurranser. Dette har v√¶rt et tiltak for √• blant annet gjenopprette akt√łrenes tillit til prosessen. Vi ser dessverre at det enda er en vei √• g√• i dette arbeidet. 

Den merkantile delen av br√łytekonkurransen er gjennomf√łrt av Innkj√łpskontoret, som ubestridt er uhildet i saken.

Kommunen mottok utkast til evaluering 9. juni 2023. Faggruppen gjorde i sitt m√łte ingen endringer i denne evalueringen som p√•virket utfallet av konkurransen. KOFA skriver innledningsvis at habiliteten er noe man har hatt anledning til √• rette uten √• avlyse konkurransen, og at evalueringen kunne v√¶rt gjennomf√łrt med en ny faggruppe.

Vi registrerer ogs√• at klager ikke har blitt h√łrt med at konkurransegrunnlaget ble p√•virket av det etter KOFAs syn inhabile medlemmet i faggruppen.

Vi vil understreke at vi mener det ikke finnes noen holdepunkter for at eventuell inhabilitet har påvirket det endelige utfallet av konkurransen. Det er tegnet kontrakt med tre lokale firmaer i Storfjord, og det er etter vårt syn ingenting som tilsier at konkurranseutfallet ville vært et annet dersom det hadde vært andre medlemmer av faggruppen.

Dersom KOFAs syn når det gjelder inhabilitet skulle vært rettslig bindende, noe det ikke er, vil det kunne få fatale konsekvenser for små kommuner.

Når det gjelder påståtte uklarheter rundt avvik, er ingen av tilbyderne trukket for slike forhold i evalueringen.

Vi mener ogs√• at det er utenkelig at dette forholdet har p√•virket tilbudene eller deltagelsen, men vil selvsagt gjennomg√• dette punktet n√łye med tanke p√• l√¶ringspunkter for framtidige konkurranser.

Vi registrerer også at KOFA er enige med oss i at kommunen ikke har brutt prinsippet om konkurranse, ved å inngå kontrakter med en varighet på opptil åtte år, slik innklager hevdet.

KOFAs konklusjon er r√•dgivende, men for Storfjord kommune vil den danne et viktig l√¶ringsgrunnlag for hvordan vi m√• jobbe videre med gjennomf√łring av prosjekter som involverer entrepren√łroppdrag.

Avtaler om br√łyting er underskrevet med tre lokale tilbydere og disse er kommunen bundet av

Storfjord kommune m√• n√• ta n√łdvendige skritt slik at entrepren√łroppdrag ogs√• i framtiden kan bli utf√łrt.

KOFA-¬ędom¬Ľ f√•r ingen konsekvenser for inng√•tte kontrakter

KOFA har avgjort klagesaken som gjelder vintervedlikehold fra denne h√łsten av, og konkludert med at Storfjord kommune har brutt regelverket ved at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringa og at kommunen har brutt regelverket ved et uklart konkurransegrunnlag.

Fortsett √• lese KOFA-¬ędom¬Ľ f√•r ingen konsekvenser for inng√•tte kontrakter

KOFA konkluderer: Var inhabil

Storfjord kommune har brutt regelverket, som f√łlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. Storfjord kommune har brutt regelverket, som f√łlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medf√łrer avlysningsplikt.

Storfjord kommune har brutt regelverket når det gjelder habilitet og når det gjelder uklart konkurransegrunnlag.
.
Fortsett å lese KOFA konkluderer: Var inhabil

Spr√•kl√łftpris til Emil

Musikeren og skuepilleren Emil Karlsen fra Oteren fikk i dag tildelt √•rets Spr√•kl√łftpris for innsatsen han har gjort for √• l√¶re seg spr√•ket, synliggj√łre det og bruke det offentlig. 

Hege Karlssen mottar Spr√•kl√łftprisen av sametingspresident Silje Karine Muotkap√• vegne av s√łnnen, Emil.
Fortsett √• lese Spr√•kl√łftpris til Emil

Kraftutbygginga ‚Äď tragisk for fiskebestandene

Lita vannf√łring, t√łrrlegging og effektkj√łring. Kraftutbygginga er en tragedie for fiskebestandene i elva. Det mener rettighetshaverne til fiske i Skibotnvassdraget. Ogs√• for elvene i Kitdalen og Signaldalen har utbygginga hatt sv√¶rt negative f√łlger.

Omr√•det i forgrunnen p√• dette bildet og bildet √łverst var tidligere botn i Govdaj√°vre. ‚Äď √ėdelagt som fiskevatn, meiner Kitdalen Jeger- og sportsfiskerforening.
Fortsett √• lese Kraftutbygginga ‚Äď tragisk for fiskebestandene