Sametingspresidentens tale ved Äpning av Samisk sprÄkuke i Skibotn

Sametingspresident Silje Karine Muotka var innom bÄde Sannhets- og forsoningskommisjones rapport og det pÄgÄende menneskerettighetsbruddet pÄ Fosen i sin Äpningstale i Skibotn mandag. Her er heile talen hennes i norsk oversettelse:

Fortsett Ä lese Sametingspresidentens tale ved Äpning av Samisk sprÄkuke i Skibotn

– Har enda er en vei Ă„ gĂ„

Av ordfĂžrer Geir Varvik

Storfjord kommune har mottatt Klagenemndas avgjÞrelse i den sÄkalte «brÞytesaken». Vi konstaterer at KOFA mener vi har brutt regelverket pÄ to omrÄder i sin konklusjon:

OrdfĂžrer Geir Varvik.

Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. 

Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfĂžrer avlysningsplikt.

Kommunen har over det siste Ă„ret valgt Ă„ engasjere eksterne rĂ„dgivere for Ă„ bistĂ„ oss med gjennomfĂžring av konkurranser. Dette har vĂŠrt et tiltak for Ă„ blant annet gjenopprette aktĂžrenes tillit til prosessen. Vi ser dessverre at det enda er en vei Ă„ gĂ„ i dette arbeidet. 

Den merkantile delen av brĂžytekonkurransen er gjennomfĂžrt av InnkjĂžpskontoret, som ubestridt er uhildet i saken.

Kommunen mottok utkast til evaluering 9. juni 2023. Faggruppen gjorde i sitt mĂžte ingen endringer i denne evalueringen som pĂ„virket utfallet av konkurransen. KOFA skriver innledningsvis at habiliteten er noe man har hatt anledning til Ă„ rette uten Ă„ avlyse konkurransen, og at evalueringen kunne vĂŠrt gjennomfĂžrt med en ny faggruppe.

Vi registrerer ogsÄ at klager ikke har blitt hÞrt med at konkurransegrunnlaget ble pÄvirket av det etter KOFAs syn inhabile medlemmet i faggruppen.

Vi vil understreke at vi mener det ikke finnes noen holdepunkter for at eventuell inhabilitet har pÄvirket det endelige utfallet av konkurransen. Det er tegnet kontrakt med tre lokale firmaer i Storfjord, og det er etter vÄrt syn ingenting som tilsier at konkurranseutfallet ville vÊrt et annet dersom det hadde vÊrt andre medlemmer av faggruppen.

Dersom KOFAs syn nÄr det gjelder inhabilitet skulle vÊrt rettslig bindende, noe det ikke er, vil det kunne fÄ fatale konsekvenser for smÄ kommuner.

NÄr det gjelder pÄstÄtte uklarheter rundt avvik, er ingen av tilbyderne trukket for slike forhold i evalueringen.

Vi mener ogsÄ at det er utenkelig at dette forholdet har pÄvirket tilbudene eller deltagelsen, men vil selvsagt gjennomgÄ dette punktet nÞye med tanke pÄ lÊringspunkter for framtidige konkurranser.

Vi registrerer ogsÄ at KOFA er enige med oss i at kommunen ikke har brutt prinsippet om konkurranse, ved Ä inngÄ kontrakter med en varighet pÄ opptil Ätte Är, slik innklager hevdet.

KOFAs konklusjon er rÄdgivende, men for Storfjord kommune vil den danne et viktig lÊringsgrunnlag for hvordan vi mÄ jobbe videre med gjennomfÞring av prosjekter som involverer entreprenÞroppdrag.

Avtaler om brĂžyting er underskrevet med tre lokale tilbydere og disse er kommunen bundet av

Storfjord kommune mÄ nÄ ta nÞdvendige skritt slik at entreprenÞroppdrag ogsÄ i framtiden kan bli utfÞrt.

KOFA-«dom» fÄr ingen konsekvenser for inngÄtte kontrakter

KOFA har avgjort klagesaken som gjelder vintervedlikehold fra denne hĂžsten av, og konkludert med at Storfjord kommune har brutt regelverket ved at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringa og at kommunen har brutt regelverket ved et uklart konkurransegrunnlag.

Fortsett Ä lese KOFA-«dom» fÄr ingen konsekvenser for inngÄtte kontrakter

KOFA konkluderer: Var inhabil

Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfĂžrer avlysningsplikt.

Storfjord kommune har brutt regelverket nÄr det gjelder habilitet og nÄr det gjelder uklart konkurransegrunnlag.
.
Fortsett Ă„ lese KOFA konkluderer: Var inhabil

SprÄklÞftpris til Emil

Musikeren og skuepilleren Emil Karlsen fra Oteren fikk i dag tildelt Ă„rets SprĂ„klĂžftpris for innsatsen han har gjort for Ă„ lĂŠre seg sprĂ„ket, synliggjĂžre det og bruke det offentlig. 

Hege Karlssen mottar SprÄklÞftprisen av sametingspresident Silje Karine MuotkapÄ vegne av sÞnnen, Emil.
Fortsett Ä lese SprÄklÞftpris til Emil

Kraftutbygginga – tragisk for fiskebestandene

Lita vannfÞring, tÞrrlegging og effektkjÞring. Kraftutbygginga er en tragedie for fiskebestandene i elva. Det mener rettighetshaverne til fiske i Skibotnvassdraget. OgsÄ for elvene i Kitdalen og Signaldalen har utbygginga hatt svÊrt negative fÞlger.

OmrĂ„det i forgrunnen pĂ„ dette bildet og bildet Ăžverst var tidligere botn i GovdajĂĄvre. – Ødelagt som fiskevatn, meiner Kitdalen Jeger- og sportsfiskerforening.
Fortsett Ă„ lese Kraftutbygginga – tragisk for fiskebestandene