Fem gode grunner til ĂĄ si nei til vindkraft i Nord-Troms

Fra: Forum for natur og friluftsliv Troms v/ Norges Jeger- og fiskerforbund Troms, Nordreisa Jeger-og fiskerforening, Naturvernforbundet Troms, Naturvernforbundet Nordreisa, Nordnorsk botanisk forening, Midt-Troms Naturlag og Birdlife avd. Troms. 

Slik ville det blitt i reinbeiteområdetv ieved Riehppejávre om ikke NVE hadde sagt nei til Troms Kraft sine planer i 2014. Illustrasjon: Troms Kraft.

Vindkraftplanene i kommunene Nordreisa, Storfjord, Kvænangen og Kåfjord vekker sterk bekymring blant natur – og friluftslivsorganisasjonene.

Fortsett ĂĄ lese Fem gode grunner til ĂĄ si nei til vindkraft i Nord-Troms