KOFA-gebyr nummer to

KOFA-vedtak: Gebyr på 190.000 til Storfjord kommune for ulovlig anskaffelse.

Klagenemnda kom tidligere i √•r til at Storfjord kommune hadde gjennomf√łrt en ulovlig direkte anskaffelse av tjenester til vintervedlikehold av kommunale veger. Nemnda ila et gebyr p√• 190 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

Nå har klagenemnda bekrefta vedtaket, og gitt kommunen en frist på to måneder til å betale gebyret.

I brevet til Storfjord kommune skriver klagenemnda mellom anna:

“Etter klagenemndas syn er det i foreliggende sak, skjerpende at innklagede i over to √•r har inng√•tt kortvarige kontrakter, i p√•vente av √• f√• kunngjort en langvarig br√łytekontrakt. Det har v√¶rt tilstrekkelig tid til √• f√• gjennomf√łrt en lovlig konkurranse, og de forfeilede fors√łkene skyldes innklagedes manglende regelforst√•else. Det er ogs√• skjerpende at innklagede tidligere er blitt ilagt et overtredelsesgebyr for direkte anskaffelser av vintervedlikeholdstjenester, i vedtak av 13. desember 2022 i sak 2021/1604.

Klagenemnda finner at de skjerpende momentene som foreligger i denne saken, tilsier at gebyret skal settes til syv prosent av anskaffelsens verdi.

 Innklagede har dokumentert √• ha kj√łpt vedlikeholdstjenester for totalt 2 720 800 kroner ekskl. mva. Gebyrets st√łrrelse blir etter dette avrundet til 190 000 kroner.”

Det var Ryeng Anlegg AS som hadde klaga på ulovlig anskaffelse.