Hjemmetjenesten stadig på flyttefot

Hanne Braathen 2015.

HEIMETJENESTEN i Storfjord har vært på flyttefot flere ganger.

Men nå har tjenesten kommet heim igjen. Det blei feira med kaffe og kaker fredag. Det var i mai 2015.

Den gangen fikk iStorfjord være med på kaffeslabberas og laga denne reportasjen:

Men så bestemte administrasjonen i helse og omsorgstjenesten at heimetjenesten igjen skulle flytte, nå fra helsehuset på Oteren til omsorgssenteretet på Åsen.

Ifølge kommunestyrerepresentant Hanne Braathen skjedde flyttinga mot de ansattes vilje, fordi lokalene på Oteren var tilpassa deres bruk. Det var bygd carport til tjenesten, slik at det skulle være bedre arbeidsforhold spesielt på vinterstid.

I kommunestyremøtet onsdag fremma Hanne Braathen en interpellasjon til ordføreren om saka.

I interpellasjonen skriver ho at verken de ansatte i heimetjenesten eller politikerne blei involvert i saka.
– Åsen sykehjem var ikke lagt tilrette for å huse heimetjenesten, så der måtte det bygges om for å få plass, og bilene til heimetjenesten måtte stå ute uten carport, skriver Hanne Braathen, og viser til fleire ulemper for tjenesten i de nye lokalene.

Til iStorfjord sier Hanne Braathen at en følge av flyttinga er at det har blitt færre pasientrom, noe som er uheldig ettersom det blir stadig fleire eldre og følgelig større behov for omsorgsplasser.

I interpellasjonen spør ho om heimetjenesten igjen kan flytte tilbake til sine tidligere lokaler på Oteren.


I et tre sider langt skriftlig svar til Hanne Braathen skriver ordfører Geir Varvik blant anna:
Det er ikke tenkt eller planlagt at hjemmetjenesten skal flytte tilbake til tidligere lokaler på Oteren, og dette vil ikke bli effektuert.

I svaret skriver han videre at man anser at tjenesten igjen har
fått gode arbeidsforhold, samt at ivaretakelse med stedlig ledelse er forsterka med lokasjonen som er i dag.

– Dette er et avgjørende punkt for å beholde heimetjenesten på Åsen, for å slik bedre kunne ivareta nærværsarbeidet, personalet, daglig drift samt utnytte fagressurser på tvers langt bedre. Jeg har inntrykk av at tjenesten er fornøyd med situasjonen slik den er pr dato, som ordfører har jeg ikke fått signaler om noe annet, skriver ordføreren mellom anna i svaret,