Trur på vindkraft i reinbeiteområder

Ingir Båhl fra Helligskogen rbd informerer Geir Håvard Hanssen fra Troms Kraft hvilke konsekvenser vindkraft har i reinbeiteområder.
Fra folkemøtet i Skibotn i februar.

Meir en 500 dager etter Høyesterettsdommen om vindkraft på Fosen har regjeringa endelig innrømmet at det er et pågående menneskerettighetsbrudd som skjer.

Fortsett å lese Trur på vindkraft i reinbeiteområder