Positivt driftsresultat

Storfjord kommune har avlagt regnskap for 2022 med et positivt netto driftsresultat 2 357 835 kroner. I tillegg er det i 2022 dekt inn 2 286 672 kroner av tidligere års regnskapsmessige meirforbruk.

Meir i statstilskudd/skatt p√• slutten av 2022, h√łgere konsesjonskraftsinntekter enn budsjettert, l√•gere pensjonskostnader og innkj√łpsstopp store deler av √•ret. Slik forklares det positive resultatet.

Dermed er underskuddet fra 2021 på 3,65 mill kroner delvis dekt inn.

Det skriver Storfjord kommune på nettsidene sine.

‚Äď Til tross for dette har Storfjord kommune fortsatt en ikke b√¶rekraftig √łkonomisk situasjon, heter det i meldinga.