Ny kraftlinje til Telenormast

Kabelplan.

Til sommeren skal nettselskapet Arva bygge ny omsøkt kraftlinje til den planlagte og omstridte Telenormasta på Bjørnhumpen.

I forbindelse med arbeidet har Arva satt opp følgende plan:

  • Bytte av eksisterende høyspentstolpe. Det vil bli benytta miljøstolper som er saltimpregnert
  • Oppsett av ny nettstasjon (1,5 m x 1,75 m) pĂĄ eiendom 52/6
  • Graving av høyspentgrøft 42 m
  • Graving av lavspentkabelgrøft fra nettstasjon til første stolpe ved veg, cirka 206 m
  • Oppsetting av ni nye lavspentmaster, og strekking av cirka 473 m lĂĄgspent luftspenn. Det vil bli benytta miljøstolper som er saltimpregnert
  • Bardunere fem lĂĄgspentmaster
  • Graving av stikkledningsgrøft fra siste mast og inn til Telenors innstaksskap, cirka 2-3 meter

Planlagt oppstart er i juli-august. Anlegget bygges i medhold av områdekonsesjonen, og er derfor unntatt bestemmelsen om søknadsplikt, ifølge Arva.

– Området er regulert som LNFR-område, og vi ber derfor om tilbakemelding på tiltaket. Etter vårt syn ser vi ikke at det forelagte tiltaket er i strid med reguleringsplanen, skriver Arva i et brev til Storfjord kommune, og ber om tilbakemelding hvis det må sendes ut nabovarsel og søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR.