Vi kan ikke la politikerne sløse med strømmen på tulleprosjekter!

I dag er visst et toprissystem på strøm for vanskelig å få til. På 1970-tallet og tidligere var det enkelt.

– Sett et tak på politikernes adgang til å bruke strømmen vår til å elektrifisere oljeplattformene i Nordsjøen, produsere hydrogen eller bygge batterifabrikker!

Fortsett å lese Vi kan ikke la politikerne sløse med strømmen på tulleprosjekter!