Nei til vindkraft i Kåfjord! 

Ill.: Motvind Nord.

Av Aila Elise Gamst, Inez Sofie Pedersen Isaksen, Thelma Hansine Solbakken

Vi i 8. og 9. klasse på Manndalen skole har en tydelig mening om vindkraft i Kåfjord. Det er helt uønsket fra vår side. Vi mener at det er altfor mange og store konsekvenser av en eventuell vindpark, som vi ikke kan stå inne for. Vi ønsker å bevare vår nydelige natur og vårt artsmangfold, og ikke minst reindrifta, kulturminner og friluftsområde som vi har brukt i utallige generasjoner. 

Fortsett å lese Nei til vindkraft i Kåfjord! 

Positivt driftsresultat

Storfjord kommune har avlagt regnskap for 2022 med et positivt netto driftsresultat 2 357 835 kroner. I tillegg er det i 2022 dekt inn 2 286 672 kroner av tidligere års regnskapsmessige meirforbruk.

Meir i statstilskudd/skatt på slutten av 2022, høgere konsesjonskraftsinntekter enn budsjettert, lågere pensjonskostnader og innkjøpsstopp store deler av året. Slik forklares det positive resultatet.

Dermed er underskuddet fra 2021 på 3,65 mill kroner delvis dekt inn.

Det skriver Storfjord kommune på nettsidene sine.

– Til tross for dette har Storfjord kommune fortsatt en ikke bærekraftig økonomisk situasjon, heter det i meldinga.