– Svertekampanje mot vårt firma

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som flere i dag nok er blitt gjort kjent med gjennom kommunalsjef Dag Andreas Myrvolls uttalelse i media, så opplever vi at Storfjord kommune hevder at Ryeng Anlegg AS ikke har «tilfredsstillende økonomi» til å gjennomføre en vintervedlikeholdskontrakt på 2 måneders varighet for januar og februar 2023.

Fortsett å lese – Svertekampanje mot vårt firma