РSvertekampanje mot v̴rt firma

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som flere i dag nok er blitt gjort kjent med gjennom kommunalsjef Dag Andreas Myrvolls uttalelse i media, så opplever vi at Storfjord kommune hevder at Ryeng Anlegg AS ikke har «tilfredsstillende økonomi» til å gjennomføre en vintervedlikeholdskontrakt på 2 måneders varighet for januar og februar 2023.

Fortsett ̴ lese РSvertekampanje mot v̴rt firma

Gir aldri opp

Kraftutbyggerne har gjort en rekke framstøt for å sikre seg områder for kraftutbygging i Storfjord kommune. Det siste i rekka er den såkalte mulighetsstudien, der innbyggerne i Storfjord og et par andre kommuner i N-Troms tilbys gull og grønne skoger Igjen.

Slåttelva i Skibotndalen er ei av elvene som kan bli tørrlagt som en følge av kraftutbygging.
Fortsett å lese Gir aldri opp