Nå skal det ryddes skog langs Parasvegen

Nå skal skogen langs kommunale veger i Signaldalen ryddes. I år står tre kilometer på begge sider langs Parasvegen for tur. Bilet er fra Eggavegen, som må vente på tur.

I går var det anbudsåpning for konkurransen om skogrydding langs Parasvegen. I høst skal seks meter på hver sida av vegen ryddes over ei strekning på tre kilometer.

Det opplyser kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll til iStorfjord.

Han berømmer grunneierne for å ha viste stor velvilje. Ingen av dem har gjort krav på trevirket som felles. Det tilfaller entreprenøren, som kan nytte virket til vedproduksjon. Det er et firma fra Nordreisa som har fått oppdraget.

Kommunen har fått 200 000 kroner av fylkeskommunen til skogrydding. Ifølge kommunalsjefen skal resten av ryddinga  tas neste år.