Vindkraftbransjens kyniske spill

Kartet viser vindkraftanlegg med en samlet produksjon på 5 TWh. Anleggene er tegnet med støysoner 45dB(A)Lden – der det ikke er tillatt med bolig- eller fritidsbebyggelse – og 40 dB(A)Lden som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv. Det røde feltet i midten er det arealet som Troms Kraft oppgir de trenger for å produsere 5 TWh.
Illustrasjon: Bård S. Solem

Av  Bård S. Solem

Kåfjord kommunestyre vedtok i desember 2020 et enstemmig nei til vindkraft: “Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.”

Fortsett å lese Vindkraftbransjens kyniske spill

Vurderte ikke alternativer

Ishavskysten friluftsråd viser til at alternativet Hatteng 2 dekker KItdalen bedre enn Skjellhumpen.

 


Da styret for Miljø, plan og drift hastebehandla saka om dispensasjon for antennemast sist torsdag, blei det ikke tatt hensyn til de siste innspillene i saka. Alternativer blei ikke vurdert, slik statsforvalteren hadde bedt om. Resultatet blei at vedtaket om å innvilge disp fra LNFR-område blei opprettholdt.

Fortsett å lese Vurderte ikke alternativer