Endelig nei til privatisering av strandlinje

Byggninger i sj√łkanten hindrer allmenn ferdsel langs strandlinja.

Hytteeiere p√• Bentsjord f√•r ikke utvide tomta si mot sj√łen. Det er klart etter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark har stadfesta Storfjord kommunes vedtak om √• avsl√• s√łknaden om utvidelse og dispensasjon fra planform√•l og 100 meter-beltet mot sj√ł.

Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medf√łre en utvidelse av tomta mot sj√ł som effektivt vil hindre allmenn ferdsel langs strandlinja.

BIlde og tekst fra saksframlegget.

‚Äď Tomta er i utgangspunktet utforma og plassert slik at ferdsel langs strandlinja skal v√¶re mulig. I hytteomr√•det vil det v√¶re √łnskelig √• sikre strandlinja for friluftsliv og allmenn ferdsel, dette i henhold til planform√•l. For √• innvilge dispensasjonen, m√• planform√•let vesentlig tilsidesettes. Det har ikke kommet fram overveiende fordeler med dispensasjonen som tilsier at s√łknaden b√łr innvilges. Etter plan- plan og bygningsloven paragraf 19-2 skal ikke slik dispensasjon innvilges, heiter det i saksframlegget.

N√• har Statsforvalteren behandla en klage fra s√łkeren, men i brev av 10 mars i √•r stadfestes alts√• kommunens vedtak om avslag.

Bildene i saksframlegget viser at det er gjort tiltak utafor tomtegrensa, tiltak som hindrer fri ferdsel langs standlinja, og vi har spurt saksbehandler Joakim Stennsrud Nilsen hvilke f√łlger det vil f√• for hytteeieren.

Han svarer at saka er registrert til ulovlighetsoppf√łlgning av bygningene utafor tomta.

‚Äď Vi kan ikke forskuttere hvilket utfall dette vil f√•, men uten dispensasjon eller reguleringsendring kan ikke byggetillatelse innvilges, sier han.

S√łknaden om dispensasjon er datert 16. oktober i 2018. Storfjord kommune var p√• befaring i omr√•det sommeren 2019.