Grasnestunnelen må på plass snarest!

Storfjord kommunestyre har i en uttalelse bedt om at tunnelen som er planlagt ved Grasnes på E6/E8 mellom Hatteng og Skibotn kommer med i NTP så snart som mulig.

Skjermbilde fra Framtid i Nord på nett 24. januar i år.

De siste åra har det stadig oftere gått både snøskred og steinskred i dette området.

Kommunestyret viser til at Grasnes nå er det mest rasutsatte området på europaveien i Troms fylke. Planer om tunell var med i NTP 2018 – 2029, med et foreløpig anslag på kr 500 mill. I ny NTP 2022 – 2033 kan
Storfjord kommune ikke se at den er med i de framtidige planer. For å sikre denne strekningen er det kun en tunell som er aktuell.

Rasfarlig område på E6/E8. Foto: Google maps.


– Denne må snarest komme på plass, da strekningen er en av landsdelens aller viktigste ferdselsårer. Derfor må tunell E6/E8 Grasnes bygges snarest, heter det i uttalelsen fra Storfjord kommunestyre.

Rasfarlig område markert med rød strek.

Friluftsinteressene overkjøres

Fra det populære turområdet Bjørnhumpen/Skjellhumpen har man vakker utsikt mot fjorden, Kitdalen og Signaldalen. Nå er det frykt for at ei 24 meter høg antennemast midt i turområdet vil ødelegge den.

Godkjenning av ei antennemast på Bjørnhumpen like ved kommunesenteret i Storfjord skaper harme og frustrasjon. Masta skal plasseres i et svært attraktiv fritidsområde.

Fortsett å lese Friluftsinteressene overkjøres

“Glemte” å budsjettere med midler til brøyting?

I juni må kommunesyret finne 1 mill. til vintervedlikehold på veg som ikke var med da budsjettet blei vedtatt i desember i fjor. Arkivfoto: Magne Lockert brøyter kommunale veger i Signaldalen for ganske manga år sia.

Da kommunestyret i Storfjord vedtok budsjettet for 2022 i desember i fjor, var posten for vintervedlikehold utelatt. Nå må kommunestyret finne penger når det skal behandle ei budsjettregulering i juni.

Fortsett å lese “Glemte” å budsjettere med midler til brøyting?