Kategoriarkiv: Kommentar

‚Äď Har enda er en vei √• g√•

Av ordf√łrer Geir Varvik

Storfjord kommune har mottatt Klagenemndas avgj√łrelse i den s√•kalte ¬ębr√łytesaken¬Ľ. Vi konstaterer at KOFA mener vi har brutt regelverket p√• to omr√•der i sin konklusjon:

Ordf√łrer Geir Varvik.

Storfjord kommune har brutt regelverket, som f√łlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. 

Storfjord kommune har brutt regelverket, som f√łlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medf√łrer avlysningsplikt.

Kommunen har over det siste √•ret valgt √• engasjere eksterne r√•dgivere for √• bist√• oss med gjennomf√łring av konkurranser. Dette har v√¶rt et tiltak for √• blant annet gjenopprette akt√łrenes tillit til prosessen. Vi ser dessverre at det enda er en vei √• g√• i dette arbeidet. 

Den merkantile delen av br√łytekonkurransen er gjennomf√łrt av Innkj√łpskontoret, som ubestridt er uhildet i saken.

Kommunen mottok utkast til evaluering 9. juni 2023. Faggruppen gjorde i sitt m√łte ingen endringer i denne evalueringen som p√•virket utfallet av konkurransen. KOFA skriver innledningsvis at habiliteten er noe man har hatt anledning til √• rette uten √• avlyse konkurransen, og at evalueringen kunne v√¶rt gjennomf√łrt med en ny faggruppe.

Vi registrerer ogs√• at klager ikke har blitt h√łrt med at konkurransegrunnlaget ble p√•virket av det etter KOFAs syn inhabile medlemmet i faggruppen.

Vi vil understreke at vi mener det ikke finnes noen holdepunkter for at eventuell inhabilitet har påvirket det endelige utfallet av konkurransen. Det er tegnet kontrakt med tre lokale firmaer i Storfjord, og det er etter vårt syn ingenting som tilsier at konkurranseutfallet ville vært et annet dersom det hadde vært andre medlemmer av faggruppen.

Dersom KOFAs syn når det gjelder inhabilitet skulle vært rettslig bindende, noe det ikke er, vil det kunne få fatale konsekvenser for små kommuner.

Når det gjelder påståtte uklarheter rundt avvik, er ingen av tilbyderne trukket for slike forhold i evalueringen.

Vi mener ogs√• at det er utenkelig at dette forholdet har p√•virket tilbudene eller deltagelsen, men vil selvsagt gjennomg√• dette punktet n√łye med tanke p√• l√¶ringspunkter for framtidige konkurranser.

Vi registrerer også at KOFA er enige med oss i at kommunen ikke har brutt prinsippet om konkurranse, ved å inngå kontrakter med en varighet på opptil åtte år, slik innklager hevdet.

KOFAs konklusjon er r√•dgivende, men for Storfjord kommune vil den danne et viktig l√¶ringsgrunnlag for hvordan vi m√• jobbe videre med gjennomf√łring av prosjekter som involverer entrepren√łroppdrag.

Avtaler om br√łyting er underskrevet med tre lokale tilbydere og disse er kommunen bundet av

Storfjord kommune m√• n√• ta n√łdvendige skritt slik at entrepren√łroppdrag ogs√• i framtiden kan bli utf√łrt.

Hvis kunnskap f√•r “styra rike og land”

Foto: Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force . Wikimedia Commons.

Verdens milit√¶rutgifter setter ny rekord. SIPRI sin milit√¶rutgiftsdatabase viser at verdens milit√¶rutgifter vokste for √•ttende √•r p√• rad i 2022 til et rekordh√łgt niv√•: 2240 milliarder dollar (‚Čą 24000 mrd NOK). 

Fortsett √• lese Hvis kunnskap f√•r “styra rike og land”

‚Äď Det g√•r ikke!

If√łlge en studie fra NTNU kan oppgrdering av vannkrafta gj√łre vindturbiner overfl√łdig.

‚Äď Det er h√•rreisende at det ikke snakkes om at utvikling ikke n√łdvendivis er utbygging. Det mangler ikke kraft, men vilje til √• nedskalere levestandarden. Det er vondt √• si det, men jeg og mange unge med meg er klar over at vi m√• nedskalere forbruket istedenfor stadig √• bygge ut og bygge ut og bygge ut. Det g√•r ikke!

Fortsett √• lese ‚Äď Det g√•r ikke!

Vi kan ikke la politikerne sl√łse med str√łmmen p√• tulleprosjekter!

I dag er visst et toprissystem p√• str√łm for vanskelig √• f√• til. P√• 1970-tallet og tidligere var det enkelt.

‚Äď Sett et tak p√• politikernes adgang til √• bruke str√łmmen v√•r til √• elektrifisere oljeplattformene i Nordsj√łen, produsere hydrogen eller bygge batterifabrikker!

Fortsett √• lese Vi kan ikke la politikerne sl√łse med str√łmmen p√• tulleprosjekter!

Gir aldri opp

Kraftutbyggerne har gjort en rekke framst√łt for √• sikre seg omr√•der for kraftutbygging i Storfjord kommune. Det siste i rekka er den s√•kalte mulighetsstudien, der innbyggerne i Storfjord og et par andre kommuner i N-Troms tilbys gull og gr√łnne skoger Igjen.

Sl√•ttelva i Skibotndalen er ei av elvene som kan bli t√łrrlagt som en f√łlge av kraftutbygging.
Fortsett å lese Gir aldri opp