Alle innlegg av istorfjord

Vintervedlikehold: Merforbruk på 4-5 millioner

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Storfjord kommune krever hemmelighold omkring tilbudspriser for de vinnende tilbud i tilbudskonkurranse for «Januar og februar 2023». 

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS, skriver i dette leserinnlegget at Storfjord kommune har brukt 4-5 millioner mer til vintervedlikehold på kommunale veger enn ved å videreføre kontrakten for 2019-2023, som blei sagt opp våren 2021.
Fortsett å lese Vintervedlikehold: Merforbruk på 4-5 millioner

– Svertekampanje mot vårt firma

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som flere i dag nok er blitt gjort kjent med gjennom kommunalsjef Dag Andreas Myrvolls uttalelse i media, så opplever vi at Storfjord kommune hevder at Ryeng Anlegg AS ikke har «tilfredsstillende økonomi» til å gjennomføre en vintervedlikeholdskontrakt på 2 måneders varighet for januar og februar 2023.

Fortsett å lese – Svertekampanje mot vårt firma