Oppslagstavle (Beta)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SIGNALDALEN BYGDELAG

 Årsmøtet avholdes på Brunes torsdag 15.mars 2018 klokka 1900.
 
Saksliste:
1. Åpning.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Godkjenning av innkalling.
4. Godkjenning av saksliste.
5. Årsmelding
6. Regnskap.
7. Budsjett.
8. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
9. Valg
 
Vel møtt!

 

Smikurs på Markedsplassen, Skibotn
21.- 24.juni 2017
Kursinnhold tilpasses deltakernes forkunnskaper
Påmelding tlf. 97 55 83 30 / 90 70 29 66
eller e-post hans.erik.olsen@ntrm.no
Påmeldingsfrist 12.juni
Arrangør. Nord-Troms Museum
For nærmere informasjon se www.ntrm.no


Årsmøte i Vestersia Bygdeutvalg

Mandag 20. mars kl 18. 00 , Vestersiasenteret
Saksliste :
1) ordfører / nærings- utviklingssjef orienterer om planer for Vestersia
2) vestersiasenteret, hva blir det til
3 ) vanlige årsmøtesaker

Forslag sendes annemor.dalheim@gmail.com innen 18.mars-17
Vel møtt !
Kaffe og gode kaker.

Styret i Vbu
Anne dalheim


Årsmøtet i Signaldalen Bygdelag
Årsmøtet i Signaldalen Bygdelag avholdes onsdag 15.mars 2017 kl.19.00 på Brunes. Saker til årsmøtet må være styret ihende senest 24.februar.

 
Styret v/leder

… bare pluss-saker

Facebook