Mållaust liv har og e mening

Parti fra Stordalsvegen slik den er nå t.v. Til høyre slik den blir når kraftutbygginga påbegynnes. Skjermdump fra Statskog Energi AS sin konsekvensutredning for Stordalen kraftverk.

Storfjord kommunestyre sier nei til Treriksrøysa nasjonalpark. Eg har lest den vedtatte uttalelsen. Den er til å bli flau av. Og den blei vedtatt med 15 mot én stemme! MDGs eine representant stemte mot. Fortsett å lese Mållaust liv har og e mening

Varsler stans og tvangsmulkt

Deponiet ved Kjeldalselva kreftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varsla Kjeldalselva kraftverk AS om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om stans og vedtak om tvangsmulkt dersom uttak av masser  nedenfor kraftverket ikke opphører.

NVE var på befaring i avsluttende byggefase ved Kjeldalselva kraftverk 2. oktober i fjor, og registrerte at deponiet nedenfor kraftstasjonen var  åpna av grunneier, og en stor mengde masse var tatt ut.

Kjeldalselva kraftverk AS er ansvarlig for å legge igjen dette massetaket i tråd med godkjent plan for miljø og landskap.

– Da NVE var innom 29.oktober 2020, var det fremdeles et pågående uttak av masser, og vi ga tilbakemelding om at masseuttaket måtte opphøre. Den 5. februar 2021 fikk NVE ny bekymringsmelding om pågående uttak av masser. Det er ifølge Storfjord kommune ikke regulert eller omsøkt reguleringsplan for massetak i området, og uttak av masser er i strid med konsesjon og godkjent detaljplan datert 11. mai2016, skriver NVE i et brev til Kjeldalselva kraft AS, som har adresse Oslo.

Stanset
– Ifølge de opplysningene NVE har fått fra utbygger Clemens Kraft AS, ble uttaket stansa i begynnelsen av februar.
I barfrosten i midten av februar ble tippen grovplanert noe før snøen stansa arbeidet. Sluttarronderingen av tippen skal utføres nå i vår  og vil følges opp med befaring fra NVE.

Det skrivert senioringeniør hos NVE, Kjetil Greiner Solberg, i en epost til iStorfjord.

Advokat: – Ulovlig GPS-rapportering

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll:  – Vi har indikasjon på uregelmessigheter. Foto: Storfjord kommune.

Storfjord kommune  har endra målemetoden for utførte tjenester når det gjelder vintervedlikehold  (brøyting og sandstrøing) fra manuell egenrapportering til heldigital GPS-rapportering.

– Ulovlig, meiner advokat. Nå får denne endringa et etterspill.

Fortsett å lese Advokat: – Ulovlig GPS-rapportering

… bare pluss-saker 🙂