Stikkordarkiv: kommuneøkonomi

– Svært alvorlig økonomisk situasjon

Storfjord kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Her fra Røykenes-området mot Biellogáisa.

KOMMUNEØKONOMI Storfjord kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon med negative driftsresultat, regnskapsmessig merforbruk og ingen økonomiske buffere til å håndtere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene.