Kategoriarkiv: Nyheter

På øving med «The Highlighters»

Bandet: Emma-Eugine (Slagverk), Linnea (bass), Benedicte (piano) og Johanne (sang) 

Det nærmer seg skoleavslutning og avslutningskonsert for kulturskolen. iStorfjord fikk være med da jentene i «The Highlighters» øvde i musikkbingen på Hatteng her om dagen.

– Bandet er satt sammen for anledninga og er altså ikke et fast band. De går på eneundervisning på de enkelte instrumentene ellers i året. De spilte også sammen på UKM. Det forteller kulturskolerektor Line Sørum.

Kulturskolen har dette skoleåret 62 elever og fire lærere inkludert rektor, som også underviser. Det er elever på venteliste, så det vil bli flere elever fra høsten.  

– Vi har mest elever på de tradisjonelle musikktilbudene, piano, sang, gitar, bass og slagverk. Noen har også fast bandtilbud i kulturskolen imens andre går på eneundervisning og blir satt sammen i band eller andre samspillgrupper i perioder fram mot konserter og forestillinger, opplyser Line, og føyer til:

– I tillegg til musikk gir vi tilbud i visuell kunst, kreativ skriving samt korte introduksjonskurs innen alle uttrykk. Vi har også ute en utlysning på dans/teater- lærere og håper å kunne tilby dette fra høsten. 

– Det er ledige plasser på alle introduksjonskursene (breddetilbud) og på sang, visuell kunst, kreativ skriving og blåseinstrumenter. Det går an å søke hele året selv om den årlige fristen er 1. mai. Vi tar inn elever fortløpende om det er ledige plasser.

– Havner plast levert i blå poser på havet?

Sigleif Pedersen. (Arkivfoto)

I det siste har det kommet fram opplysninger om at plastavfall som er kildesortert og levert i blå poster havner i land Asia og mye etter hvert på havet. Dette på grunn av manglende kapasitet for handtering. Bedre å brenne plasten heime, sier noen.

iStorfjord har spurt daglig leder ved Avfallsservice, Sigleif Pedersen, om hvilke garantier man har for at dette ikke skjer med plast man leverer i blå poser til Avfallsservice.

I en post svarer han slik:

– Når det gjelder plast fra husholdninger og næring, så sendes alt gjennom returordningen framforhandla av  Grønt punkt. Sehttps://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-fra-husholdninger/

– Landbruksplast sliter vi litt med å få solgt, fordi Kina har stoppet mottak. Her er vi i dialog med et norsk firma i Kristiansand som snart åpner for mottak av denne type fraksjon. En del plast fra oppdrettsnæringa kan nå sendes til et firma i Alta for pelletsprodiskjon.

Bøndene har ikke mye å gå på når det ser slik ut etter dem år etter år.

– All plast fra husholdninger gjenvinnes, og det er Grønt Punkt som fremforhandler disse avtalene. En del plast fra f.eks landbruket og oppdrettsnæringa må vi jobbe noe mer med for å finne bedrifter som gjenvinner dette, men det gått til gjenvinning, skriver Pedersen, og føyer til:

– Usikkerheten i plastmarkedet har medført at Avfallsservice har utreda mulighet for å etablere en fabrikk på Furuflaten som skal gjenvinne plast som samles inn i vår region. Vedtak om  gjennomføring av prosjektet vil trolig bli avgjort i løpet av høsten.

Folk reagerer også på at de nå må betale for å levere søppel i Skibotndalen. Det er nytt. Vi har fått bekymringsmeldinger til nettavisa om saken, og mange frykter at noen nå begynner å brenne søpla, eller kaster det på sjøen eller i skogen. Hva er din kommentar til dette?

– Når det gjelder drifta av våre miljøstasjoner i regionen, så er ordninga slik at alle husstander kan levere husholdningsavfall kostnadsfritt hele året. I den kommunale forskriften for renovasjon og slamtømming står følgende :

§ 19.Ekstra avfall – «grovavfall»

Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på mottakssteder iht. den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks. faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også leveres på samme mottak mot betaling iht. prisregulativ.

– Miljøstasjonen finansieres gjennom den avgifta som jeg og du betaler hvert år. Det er derfor ikke rimelig at rivningsavfall o.l skal leveres gratis av kunder. Dette betyr at bedrifter som leverer avfall skal betale for dette, svarer Pedersen.

Sandørneset friluftsområde

Maja Sjöskog Kvalvik, Roar Nyheim, Birger Larsen og Kåre Eriksen på befaring.

Sandørneset på Vestersida blei oppkjøpt med hjelp av statlige midler og sikra for friluftslivsformål i 2017. Hensikten var å ta vare på et populært og mye brukt friluftslivsområde.

Nå har området gjennomgått ei oppgradering og er tilrettelagt med p-plass, turveg tilpassa rullestolbruker, bålplasser og info-tavler.

I videoen under forteller Maja Sjöskog Kvalvik, Kåre Eriksen og Roar Nyheim om hva som har skjedd i området og hva som planlegges videre.

Seks fødsler, 24 dødsfall

Kommunestyrerepresentant Solveig Sommerseth (TPL): Virkemidler: Boligtomter, nmæringstomter, Nord-Tromstiltak,

Innbyggertallet i Storfjord fortsetter å stupe.

Folketallet i Storfjord har hittil i år gått ned med 17 personer. Ved inngangen til 2019 var det 1856 innbyggere i Storfjord. Ved utgangen av siste kvartal var det 1839.

Det blei født bare seks barn i denne perioden. Hele 24 personer døde. Det gir et fødselsoverkudd på –18.

Mens 109 personer flytta til kommunen, flytta 108 ut. Det gir en tilvekst på én person.

Det igjen skulle gi en nedgang i folketallet på 17, til 1839.

(Det ser ut som om det er en feil i SSB sin tabell, som opererer med en nedgang på 15, til 1841).

Nå er Storfjord kommune i gang med folkemøter i forbindelse med samfunnsplanen, som skal rulleres. Ett av hovedspørsmålene som stilles er hvordan folketallet i kommunen kan økes.

Siljja topper MDG-lista

Silja Skjelnes-Mattila. Arkivfoto.

Miljøpartiet de Grønne i Storfjord stiller med full liste til det kommende kommunevalget. Satser på  å få tre representanter i k-styret.

– Lista består at engasjerte folk med god spredning i alder, yrke og bosted. Vi er spesielt fornøyde med å ha fått inn så mange nye navn. Det har i arbeidet med lista vært tydelig for oss at miljøengasjementet er betydelig i Nord-Troms. Klimatrussel, plastavfall i havet, fiske, matproduksjon og bruk-og-kast-mentalitet er temaer som virkelig engasjerer folk. Det skriver MDG i ei pressemelding.

På topp på lista er Silja Skjelnes-Mattila og Kasper Holmen. Begge har vært miljøpolitikere i Storfjord siden lokallaget ble stiftet i 2015. I inneværende periode har Miljøpartiet de Grønne hatt én representant i kommunestyret. For neste valg satser partiet på en tredobling av antall representanter! 

LISTA: 
1. Silja Skjelnes-Mattila – 1977
2. Ole Kasper Holmen – 1956
3. Dagmar Miller – 1967…
4. Hans Arne Nordeng – 1968
5. Inger Johanne Nilsen – 1960
6. Marie Kr. Angelsen – 1984
7. Kari Nilsen Overelv – 1975
8. Linda Laupstad – 1972
9. Christina Nilsen – 1987
10. Synne Kiil – 1988
11. Janne Lill Stenberg – 1966
12. Kari Sneve – 1970
13. Ane Malene Nordeng – 1998
14. Jørgen Stenberg Nilsen – 2000
15. Viktoria Nilsen – 1954
16. Hanne Hoaas – 1978
17. Vanja Bugjerde Sørensen – 1986
18. Vivi-Anne Siikavuopio – 1971
19. Toni Mattila – 1974
20. Arnt Viggo Nilsen – 1963
21. Line Nielsen – 1988
22. Anne Helene Wiik – 1956
23. Morten Nilsen – 1972

Valglista for TPL

Steinar Dalheim Eriksen er TPLs ordførerkandidat ved høstens kommunevalg. Her i ferd med å montere fotballmål på den nye kunstgressbanen i Storfjord. Foto: TPL

Steinar Dalheim Eriksen er Tverrpolitisk liste sin ordførerkandidat ved kommunevalget til høsten.

Steinar Dalheim Eriksen  Kum1972
Hatteng
Solveig Sommerseth  Kum1971
Oteren
Rune Utby 
1973
Hatteng
Linda S. Nygård
1990
Stubbeng
Steve Pettersen 1976
Signaldal
Bente Bech
1965
Hatteng
Daniel Takvannsbukt 
1980
Skibotn
Karen Kemi Nyheim
1978
Kvalhaugen
Ina Heiskel
1987
Steindalen
Sunniva Revhaug 
1980
Kitdal
Lene Bakke
1978
Hatteng
Aina Fagerli
1971
Hatteng
Knut Jentoft 
1948
Hatteng
Gunnar Stabell
1967
Hatteng
Johan Edvard Gamst-Eriksen
1999
Hatteng
Monica Fyhn
1985
Steindalen
Monica Tranås, Rasteby
1969
Rasteby
Guttorm Rognli, Åsen
1968
Åsen
Stig Tore Heiskel
1960
Elvevoll
Kåre Eriksen
1948
Elvevoll
Malvin Nygård, Stubbeng 1946
Stubbeng
Birger Nilsen
1952
Selnes
Torgeir Lilleng
1956
Oteren

PROSJEKTBESØK PÅ HATTENG SKOLE

Av Lene Bakke

Lærerbesøk på Hatteng skole. Foto: Privat.

I uke 8 hadde småtrinnsteamet på Hatteng skole besøk av 12 utenlandske lærere som ledd i deltakelse i et Nordplus Junior – prosjekt som kalles «Wonders in the country of science». Prosjektet dreier seg i korte trekk om deling av naturfagseksperimenter mellom skolene, om elevkontakt via nettbaserte skoleplattformer og om kunnskap om barns hverdag i andre europeiske land.

Lærerne kom fra Island, Danmark, Litauen og Latvia. Når de ikke deltok på møter med de norske lærerne, deltok de i undervisningen, som denne uka foregikk både innendørs og ute i den iskalde nordnorske snøen. Pølser stekt på bål ble en ny opplevelse for mange av gjestene. Det var en situasjon der de unge elevene måtte hjelpe de voksne som ikke helt fikk pølsa jevnt stekt. 

Elevene ønsket lærerne velkommen med et flott danse – og syngeshow. De hadde på forhånd arbeidet med fakta rundt de forskjellige landene, hengt opp det latviske, litauiske, islandske, danske, samiske og europeiske flagget og øvd seg på spørsmålsstilling på engelsk. 

Alle lærerne underviste i naturfagseksperimenter på sitt eget språk, og elevene imponerte med å forstå veldig mye av det de sa selv om språket til lærerne var ukjent for dem.

På ettermiddags – og kveldstid kjørte Hattenglærerne gjestene rundt omkring i kommunen på sightseeing. De besøkte Aja Senter for nordlige folk i Manndalen, der de ble guidet rundt i museet og ble kjent med den samiske historien. De prøvde hundekjøring med Tore Figenschau på Signalnes og drakk bålkaffe i grillhytta på Brunes. Jakten på nordlyset kulminerte onsdagskveld, da det virkelig flammet over Storfjordhimmelen.

Hundekjøring på Signalnes. Foto: Privat.

For både elever og lærere var dette en lærerik og minnerik uke. Med god hjelp fra kolleger klarte småtrinnsteamet å få mat i gjestene hver dag. De ble også sponset av enkelte bedrifter. BAKS sponset nydelig elgsuppe som Sunniva Revhaug laget, Coop Hatteng sponset Twistposer som del av gaveposen til hver enkelt besøkende, LAVEKST sponset halvparten av luene de fikk som gave (med motiv av Otertind), Oppvekstetaten sponset resten av luene, kommunen betalte for en middag for gjestene, Tore Figenschau sponset hundekjøring, Hatteng skole sponset pølselunsj og også rundstykkelunsj fra LAVEKST – gode kolleger og lærerne på småtrinnet sponset brød, rundstykker, kaker, drivstoff/kjøring – og FAU sponset besøket med kr. 2000,- kr. Hjertelig tusen takk til alle sammen! Gjestene reiser hjem med en del av Storfjord i hjertet sitt, det er helt sikkert.

Utdanningsgapet øker

(Illustrasjonsfoto: Colorbox)

Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.

Det melder Statistisk sentralbyrå i dag tidlig.

Det gjelder også i Storfjord, hvor andelen menn med høyere utdanning i 2017 var 14,9 prosent, mens den for kvinner er 28,2 prosent.

Bassenget gjenåpna

Her åpner ordfører Knut Jentoft og elever fra sjuende klasse ved Hatteng skole det nyrestaurerte bassenget.

Etter seks års tørrlegging, blei bassenget på Hatteng skole gjenåpna klokka 12 i dag.

Det var det sjuendeklassen ved skolen sammen med ordfører Knut Jentoft som stod for.

Bassengsaken har versert i kommunale organer i seks år, og det har vært utarbeidd to tilstandsrapporter. Den første konkluderte med at bassenget var i så dårlig forfatning at det måtte rives. Den andre konkluderte med at bassenget var et av de beste i landet, og at det ikke måtte rives.

Hurra for bassenget!

– Etter det har vi reparert det, og ikke bare litt. Vi har reparert det masse. Alt under her er nytt, så det er egentlig blitt et helt nytt basseng. Det sier Knut Jentoft.

Renoveringa av betongen i bassenget kosta cirka 750.000 kroner. Det tekniske utstyret har kommunens ansatte prosjektert sjøl, og har dermed sluppet med betydelig mindre kostnader. Totale kostnader for hele prosjektet er vel 10 mill.

Løsninga er ifølge ingeniør Odd Arne Jensen så elegant at sju kommuner har signalisert at de ønsker å komme på befaring for å lære.

– Og en nabokommune er interessert i å kjøpe kompetanse fra oss, men det har vi jo ikke kapasitet til, sier Odd Arne.

Det er bora fire energibrønner, som gir varme til bassenget. Tidligere kom varmen fra oljefyren.

Ordfører Knut Jentoft (i midten) takka fire som har stått på ekstra for å få bassenget ferdig. F.v. Ghassan Omar, Bernt Døhl fra Baks, Joakim Larsen og Kurt Sommerseth.

Det som nå må ordnes så snart som mulig, er sertifisering for svømmelærere og badevakter.

Knut Jentoft sier at bassenget også skal være åpent for publikum, slik det var før om lørdagene, eller eventuelt en annen dag. Han understreker at det er folket som eier bassenget og at de derfor sjølsagt må få bruke det.

– Men det må satses på frivillighet, fastslår han, og håper på at folk melder seg på kurs, slik at de kan bli sertifisert som badevakter.

Og det er klart at det blir gratis å bade. Dersom det kreves betaling, ryker momsrefusjonen, og det er noe kommunen ikke vil risikere.