Kategoriarkiv: Nyheter

Mangelfull info om kokepåbud

– Mangelfull informasjon om kokepåbud, mener Gaute Østeggen(H).

Gaute Østeggen i Storfjord Høyre reagerer på det han mener er mangelfull informasjon om kokepåbud i indre deler av Storfjord.

I en epost til kommunen skriver han:

«Viser til utlagt melding om kokepåbud fredag 28 .juni, gjeldende Hattengområdet. Samme dag pågikk et større arrangement i flerbrukshallen, med 50 ungdommer. (Startet torsdag 27. juni kl 18, avsluttet lørdag 29.juni kl 12.) Dette arrangementet som var delvis i kommunal regi, ble ikke varslet om kokepåbudet.

Forventer at Storfjord kommune iverksetter bøtende tiltak umiddelbart, slik at varsel treffer alle som blir berørt.

Vannsikkerhet er særdeles viktig for en kommune, og den siste tiden har det vært avdekket flere særdeles graverende tilfeller i Norge. Storfjord kommune må ta dette alvorlig, og innarbeide gode rutiner ved slike tilfeller for god og sikker håndtering, som proaktivt ivaretar innbyggernes helse.

Dette kan ikke sies å ha vært tilfellet vedrørende Storfjord LAN, som ble varslet av pårørende til en deltager på LAN-treffet. Vedkommende hadde tilfeldigvis kommet over varslet om kokepåbud på facebook. Tilfeldigheter kan ikke være det som er avgjørende hvorvidt innbyggernes sikkerhet blir ivaretatt. 

Det bør som et minimum komme oppslag på offentlige bygg som er rammet av kokepåbud. Storfjord IL spilte hjemmekamp lørdag 29. juni. Ingen av spillerne på hjemmelaget hadde fått med seg påbudet, bortelaget hadde ingen forutsetninger for å ha mottatt informasjon om kokepåbud. Alle spillerne fyller drikkeflaskene i garderoben.» 

Nær 60 ungdommer i LAN-party

Nær 60 spillere inntok torsdag ettermiddag flerbrukshallen på Hatteng med sine datamaskiner.

Torsdag ettermiddag inntok nærmere 60 ungdommer flerbrukshallen på Hatteng med datamaskinene sine under armen.

Her skal de spille med og mot hverandre heile helga.

Se bilder fra samlinga, og hør hva ungdomskontakt Karoline Steinvik og hennes medhjelpere forteller om arrangementet.

Friluftsskole for femte gang

Formiddagsøkta er ferdig. To jenter på veg mot leirbålet og matpause.

Denne uka har mer enn 20 barn fra Storfjord deltatt i årets friluftsskole på Elvevoll.

Det er femte gangen at friluftsskolen arrangeres.

Her har de fått lære om bruk av kart, om allemannsretten, sette opp telt og lavvu, de har fått padle i kajakk og de har deltatt i plastryddeaksjon.

I videoen under kan du se bilder fra aktivitetene på hovedbasen på Sandørneset.

Tre ungdommer fra Storfjord med på UKM-festivalen i år!

F.v.: Julia Sofie Sørum Bjørklund (19 år), Lilli-Anne Moldstad (19 år) og John-Aage Hamnvik (17 år)

I år går UKM-festivalen av stabelen for 32. gang. Det er hele tre ungdommer fra Storfjord med på festivalen i år: Julia Sofie Sørum Bjørklund (19 år), Lilli-Anne Moldstad (19 år) og John-Aage Hamnvik (17 år). De er alle med i festivalens egen nettredaksjon UKM Media og er alle gjengangere med ulik fartstid i UKM-systemet. 

UKM – Ung Kultur Møtes er et større offentlig kulturtiltak for ungdom som siden 1987 har vært et samlingspunkt for kulturinteresserte ungdommer mellom 13 og 20 år.

UKM har de siste tiårene vært med på å bygge opp det norske kulturlivet, og flere kjente personligheter, som Karpe, Tone Damli og Astrid S, startet sin karriere på UKM-scenen. I dag er UKM-festivalen Norges største ungdomsfestival av, med og for ungdom. Festivalen arrangeres i år i Stjørdal mellom 24. og 28. juni. Godt over 400 ungdommer fra hele landet vil her få mulighet til å vise fram det det brenner for, i tillegg til å delta på mange spennende arrangementer i regi av UKM. 


Julia har deltatt på UKM i hele ni år med alt fra dans, musikk og teater til kunst og media. De siste to årene har hun vært med på landsfestivalen gjennom UKM Media. Julia er en hyppig tekstforfatter og sitter derfor i nettredaksjonen som journalist. 
En annen tekstforfatter i årets redaksjon er Lilli-Anne. Hun har deltatt siden 2014 med blant annet kunst, teater, jury, arrangørteam og media. Dette er første gang hun er på landsfestivalen.


John-Aage har vært med siden han var 12 år. Han har, slik som Julia og Lilli-Anne, deltatt i nærmest alle kategoriene som finnes i UKM. I år er han med i videogjengen i UKM Media, hvor han produserer innholdsrike videoer for festivalen. 
Vedlagt ligger et bilde av de tre sammen, fra venstre Julia, Lilli-Anne og John-Aage. Bildet kan krediteres med Ina Pettersen Jevne / UKM Media. 

Nytt liv i Signaldalelva

I begynnelsen av 2000-tallet blei lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i Signaldalelva, og laksestammen i elva var nær utryddelse.

22.06. 2019. Tusenvis av ørretyngel settes ut i elva.

I årene 2015 og 2015 blei elva behandla med rotenon og alt liv blei slått ut. Samme behandling blei utført i alle elver og bekker rundt Storfjorden

Nå er Signaldalelvas grunneierlag i ferd med å reetablere stammene av laks, ørret og røye i elva.

I reportasjen under forteller lagets leder, Harald Olsborg, om prosjektet.

Spør om vann

Geir Varvik (H) spør om vannsituasjonen i Storfjord.

Geir Varvik (H) er bekymra for drikkevannssituasjonen i Storfjord.

Til kommende kommunestyre møte i Storfjord ønsker han opplysninger om hvordan det står til i Storfjord i den sammenhengen.

Han skriver:

«Som alle er kjent med har det vært og fortsatt har Askøy kommune en stor utfordring med drikkevannet i deler av kommunen.

Hvordan er situasjonen for drikkevann i Storfjord kommune ?, hvilke kontroll rutiner har vi for ikke å komme i samme situasjon som Askøy kommune nå er oppe i ?

På hvilken måte blir kommunens vannverk kontrollert for bakterier eller annet som kan forringe kvaliteten på drikkevannet.?

Har kommunen gode beredskapsplaner dersom noe uforutsett skulle oppstå ved et av vannverkene?»

På øving med «The Highlighters»

Bandet: Emma-Eugine (Slagverk), Linnea (bass), Benedicte (piano) og Johanne (sang) 

Det nærmer seg skoleavslutning og avslutningskonsert for kulturskolen. iStorfjord fikk være med da jentene i «The Highlighters» øvde i musikkbingen på Hatteng her om dagen.

– Bandet er satt sammen for anledninga og er altså ikke et fast band. De går på eneundervisning på de enkelte instrumentene ellers i året. De spilte også sammen på UKM. Det forteller kulturskolerektor Line Sørum.

Kulturskolen har dette skoleåret 62 elever og fire lærere inkludert rektor, som også underviser. Det er elever på venteliste, så det vil bli flere elever fra høsten.  

– Vi har mest elever på de tradisjonelle musikktilbudene, piano, sang, gitar, bass og slagverk. Noen har også fast bandtilbud i kulturskolen imens andre går på eneundervisning og blir satt sammen i band eller andre samspillgrupper i perioder fram mot konserter og forestillinger, opplyser Line, og føyer til:

– I tillegg til musikk gir vi tilbud i visuell kunst, kreativ skriving samt korte introduksjonskurs innen alle uttrykk. Vi har også ute en utlysning på dans/teater- lærere og håper å kunne tilby dette fra høsten. 

– Det er ledige plasser på alle introduksjonskursene (breddetilbud) og på sang, visuell kunst, kreativ skriving og blåseinstrumenter. Det går an å søke hele året selv om den årlige fristen er 1. mai. Vi tar inn elever fortløpende om det er ledige plasser.

– Havner plast levert i blå poser på havet?

Sigleif Pedersen. (Arkivfoto)

I det siste har det kommet fram opplysninger om at plastavfall som er kildesortert og levert i blå poster havner i land Asia og mye etter hvert på havet. Dette på grunn av manglende kapasitet for handtering. Bedre å brenne plasten heime, sier noen.

iStorfjord har spurt daglig leder ved Avfallsservice, Sigleif Pedersen, om hvilke garantier man har for at dette ikke skjer med plast man leverer i blå poser til Avfallsservice.

I en post svarer han slik:

– Når det gjelder plast fra husholdninger og næring, så sendes alt gjennom returordningen framforhandla av  Grønt punkt. Sehttps://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-fra-husholdninger/

– Landbruksplast sliter vi litt med å få solgt, fordi Kina har stoppet mottak. Her er vi i dialog med et norsk firma i Kristiansand som snart åpner for mottak av denne type fraksjon. En del plast fra oppdrettsnæringa kan nå sendes til et firma i Alta for pelletsprodiskjon.

Bøndene har ikke mye å gå på når det ser slik ut etter dem år etter år.

– All plast fra husholdninger gjenvinnes, og det er Grønt Punkt som fremforhandler disse avtalene. En del plast fra f.eks landbruket og oppdrettsnæringa må vi jobbe noe mer med for å finne bedrifter som gjenvinner dette, men det gått til gjenvinning, skriver Pedersen, og føyer til:

– Usikkerheten i plastmarkedet har medført at Avfallsservice har utreda mulighet for å etablere en fabrikk på Furuflaten som skal gjenvinne plast som samles inn i vår region. Vedtak om  gjennomføring av prosjektet vil trolig bli avgjort i løpet av høsten.

Folk reagerer også på at de nå må betale for å levere søppel i Skibotndalen. Det er nytt. Vi har fått bekymringsmeldinger til nettavisa om saken, og mange frykter at noen nå begynner å brenne søpla, eller kaster det på sjøen eller i skogen. Hva er din kommentar til dette?

– Når det gjelder drifta av våre miljøstasjoner i regionen, så er ordninga slik at alle husstander kan levere husholdningsavfall kostnadsfritt hele året. I den kommunale forskriften for renovasjon og slamtømming står følgende :

§ 19.Ekstra avfall – «grovavfall»

Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på mottakssteder iht. den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks. faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også leveres på samme mottak mot betaling iht. prisregulativ.

– Miljøstasjonen finansieres gjennom den avgifta som jeg og du betaler hvert år. Det er derfor ikke rimelig at rivningsavfall o.l skal leveres gratis av kunder. Dette betyr at bedrifter som leverer avfall skal betale for dette, svarer Pedersen.