Uklart om fiskeregler

Fluefisker i Signaldaleva.
På  Signaldalelvas grunneierlags forvaltningsområde og i Skibotnelva er det ikke tillatt å fiske, til tross for at Miljødirektoratet har åpna for det, og ønsker at det skal være minst mulig fisk i elva når rotenonbehandling nummer to iverksettes i slutten av august. Illustrasjonsfoto.
Det later til å herske stor uvisshet om hva som er rett og galt når det gjelder fiske etter anadrome arter i  elvene i Storfjord.  

På Miljødirektoratets (MD) nettsider er det opplyst at det er tillatt å fiske etter laks, sjørøye og sjøørret i tida 1.6. til 22. 8 i Signaldalelva, Kitdalelva og Skibotnelva i år. Men i store deler av Signaldalelva og i hele Skibotnelva er det ikke tillatt å fiske likevel. 
 
Lederen i Signaldalelvas grunneierlag, Harald Olsborg, opplyser at laget ikke har åpna for fiske på sitt forvaltningområde, til tross for at MD har åpna for det.
– Årsaken er  at laget ikke har en godkjent driftsplan, noe som er en forutsetning for å åpne for fiske, sier han.
Laget selger derfor heller ikke fiskekort, og det er dermed ikke tillatt å fiske på lagets forvaltningsområde.
– Laget vil imidlertid drifte desinfeksjonsstasjonen likevel, ettersom det er annen aktivitet i elva der det er nødvendig å desinfisere utstyr etter bruk, legger han til.
Det andre laget, Signaldalelva elveierlag,  har åpna for fiske i tråd med MDs bestemmelser. 
– De har heller ikke godkjent driftsplan, og å åpne for fiske er derfor ulovlig, hevder Harald Olsborg, og syns det er merkelig at MD ikke griper inn.
Lederen i laget, Sten Nystad, sier det slik i en kommentar:
– Ja, det er jo Miljødirektoratet som åpna for fiske.
 Laget han er leder for,  har i dag fire medlemmer, og forvalter fiskeretten på om lag 35 prosent av total elvestrekning, ifølge lederen.
 
IStorfjord har spurt Miljøverndirektoratet om  det er korrekt at godkjent driftsplan er en forutsetning for å åpne for fiske. 
Sindre Håvarstein Eldøy er rådgiver i  fiskeseksjonen i Miljødirektoratet. I en epost svarer han slik på spørsmålet:
– Godkjent driftsplan er ikke en forutsetning for å kunne åpne for fiske. En forutsetning for å åpne for fiske i Signaldalselva er imidlertid at mattilsynets krav om opplegg for desinfisering er tilfredsstilt. Signaldalselva skal behandles for Gyrodactylus salaris. I tråd med handlingsplanen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016, er det ønskelig at det er så lite fisk i vassdraget som mulig i forkant av behandlingen. Vassdraget vil i henhold til handlingsplanen holdes stengt for fiske fra og med neste sesong og frem til vassdraget er blitt friskmeldt. En forutsetning for at det åpnes for fiske etter friskmeldingen, er at kravet om pliktig organisering er innfridd.
Inge Koht i Skibotn elveeierlag opplyser at det ikke er åpna for fiske i Skibotnelva i år.
– Årsaken er at Fylkesmannen ønsker at mest mulig fisk skal fiskes opp like før rotenonbehandlinga for å saltvannsbehandles og så slippes ut i sjøen  igjen etter behandlinga.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *