Nå friskmeldes elvene i “Skibotnregionen”

Arkivfoto: Fanging av stamfisk i Signaldalelva.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har invitert  til friskmeldingsseremoni for elevene i den såkalte Skibotnregionen, Signaldalelva og Skibotnelva.

Skibotn-regionen har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i over 40 år. Elvene har gjennomgått behandling. og fiskebestandene er under reetablering.

Nå  vil Mattilsynet konkludere om elvene er frie for lakseparasitten og kan friskmeldes. I den anledning har Statsforvalteren i Troms og Finnmark invitert representanter for elevene  til seremoni for friskmelding av vassdragene.

Seremonien skal avholdes på Lyngskroa i Storfjord kommune 18. november 2021, og blir et lukka arrangement kun for inviterte.

Ifølge invitasjonen skal seremonien vare fra 11:00 til 15:30, og avsluttes med en festmiddag.

– Vi håper selvfølgelig at vi kan feire ei friskmelding, men vi må sende invitasjonen med forbehold om at analysene ikke påviser Gyrodactylus salaris fra overvåkingsfiske.

– Friskmeldinga avhenger imidlertid av at det ikke blir påvist G. salaris i de prøvene som er tatt. Og da blir de naturligvis heller ingen seremoni. Det sier rådgiver Camilla Kvitberg Lehne til iStorfjord.

Fiskeentusiaster må imidlertid belage seg på å vente enda noen år før det åpnes for fiske.

– Vi må først få et høstbart overskudd før det kan åpnes for fiske. Og det kan ta enda noen år, sier Lehne, uten at hun vil antyde hvor mange år det kan ta.