Henger det mørke skyer over Storfjord kommune?

Av Geir Varvik, Høyres ordførerkandidat i Storfjord

Geir Varvik. Arkivfoto.

Svaret på dette spørsmålet er utvilsomt JA.
Spesielt når en ser på befolkningsutviklingen og den kommunale økonomien er det flere utfordringer som kommunen vil stå overfor de neste fire årene.
Jeg ønsker å begrunne dette litt nærmere med følgende opplysninger. I 2014 hadde kommunen 1941 innbyggere, nå i 2019 er vi gått ned til 1841, mao vi har i denne korte perioden «mistet» 100 Storfjordinger.

Dersom en tar en litt nærmere studie av tallene fra SSB(Statistisk sentral byrå) er situasjonen ennå litt mørkere, i og med at aldersgruppen 0 – 39 er gått tilbake med ca 130 personer , og gruppen 40 – 66 er redusert med ca 71.

Det betyr mao at personer i arbeidsdyktig alder er redusert med til sammen 200 personer. Den eneste økningen vi har er i gruppen 67+ her er det en økning med 100 personer.

Dette er meget dramatiske tall for Storfjord kommune og det er en utvikling vi må stoppe snarest.

SSB driver også å fremskriver befolkningsutviklingen i alle landets kommuner, for Storfjord sin del er vi nå på det nivå de mener vi vil være på i 2035…

Flere sentrale politiker i dagens kommunestyre har flere ganger drevet ap med SSB sine spådommer om hvordan befolkningsutviklingen vil bli.
Det viser seg nå ganske så klart at det burde en ikke gjort. Noen ganger kan det være lurt å lytte til feks SSB eller politikere fra andre partier – de kan også ha rett..

Å stoppe denne utviklingen er et av Høyres aller viktigste områder de neste fire årene, og med hjelp av velgerne er vi klare til å påta oss denne oppgaven.

Vi kan feks begynne med å kontakte alle de som har forlatt kommunen de siste to – tre årene og finne ut hvorfor de valgte å flytte fra vår kommune. Resultatene fra en slik undersøkelse vil kanskje komme opp med noen svar som vi kan jobbe videre med.

Hva kan vi ellers gjøre, vil nevne noen andre punkter.
Jobb nr 1 er å skaffe flere arbeidsplasser samt ta godt vare på alle de vi har i dag.

 • –  Vi må ha ferdig regulerte og byggeklare næringsarealer flere steder i kommunen.
 • –  Vi må ha byggeklare tomter, flere steder i kommunen.
 • –  Vi må intensivere jobben med å få lakseslakteri til kommunen.
 • –  Vi må videreføre støtten til de under 40 som bygger egen bolig, samt se på andre muligheter for støtte
 • –  og hjelp til boligbyggere.

Storfjord må bli en JA kommune. Det betyr at holdningene i alle ledd må være imøtekommende og bidra

 • –  til at innbyggerne får realisert sine planer så raskt som mulig.
 • –  Vi må ha en offensiv næringsmedarbeiderVi må lage en Storfjord kalkulator som vil vise bedrifter og personer hva det betyr å bo i den sørligste kommunen som kommer inn under virkemiddel området for N Troms og FinnmarkDette er noen av mange punkter som vi i Høyre ønsker å jobbe med for å få flere til å komme for å etablere bedrifter i vår kommune ,og andre for å bosette seg i Storfjord.Vi i Høyre er klare for å ta fatt på denne jobben

3 kommentarer til “Henger det mørke skyer over Storfjord kommune?”

 1. Veldig bra Geir. Ja det mange ikke forstår er at byggeklare tomter er på plass. Det er inngangsporten til ny og økt bosetting. Dette er ikke tatt på alvor de siste 12 årene i allefall. Nå vet jeg av erfaring at det å sørge for at naboen ikke tjener penger på f.eks tomter er viktigere enn det å legge til rette for ny etablering. Det er synd, men det er sant! Ja kommune- ja jeg tror vi har et stykke vei å gå også der dessverre. Når selv et postkassestativ skal ha grunnboring for å få byggetillatelse. Ja da er det vel noe som er feil?

 2. Først lurer jeg på hva du legger i «flere steder i kommunen»?
  Meg bekjent har kommunen gjort mye (i de 4-5 årene etter at jeg flyttet tilbake til kommunen) for å skaffe tomter. Litt av utfordringen ligger i at store deler av arealet som kan benyttes til tomter er eid av private, som synes å ha uvilje mot å frigi areal for utbygging (det koster jo penger…)
  Dernest er det lover og bestemmelser om grunnforhold, jorbruksland osv som legger hindringer, noe som kommunen også må forholde seg til.
  Jeg har erfart at mye av hindringene ligger hos kommuneadministrasjonen, som synes å lage sine egne lover og regler. Administrasjonen synes å jobbe mot etablering, befolkningen og vekst, mens jeg oppfatter politikerne til å være det motsatte.
  I dagens samfunn er det ikke bare ferdig oppmålte tomter, jobb, skole og andre sosiale tilbud som tas med i beregningen når noen skal etablere seg. Noe av det viktigste viser seg å være tilgang til kommunikasjon (les nett). Dersom dette ikke er klargjort, eller synes å være vanskelig, er dette i mange tilfeller årsaken til at bedrifter og familier velger et annet sted å etablere seg.
  Når noen henvender seg til kommunen må svaret være «ja dette må vi prøve å få til», istedet for å få en tirade om hvor fortreffelig saksbehandler er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *