Seks fødsler, 24 dødsfall

Kommunestyrerepresentant Solveig Sommerseth (TPL): Virkemidler: Boligtomter, nmæringstomter, Nord-Tromstiltak,

Innbyggertallet i Storfjord fortsetter å stupe.

Folketallet i Storfjord har hittil i år gått ned med 17 personer. Ved inngangen til 2019 var det 1856 innbyggere i Storfjord. Ved utgangen av siste kvartal var det 1839.

Det blei født bare seks barn i denne perioden. Hele 24 personer døde. Det gir et fødselsoverkudd på –18.

Mens 109 personer flytta til kommunen, flytta 108 ut. Det gir en tilvekst på én person.

Det igjen skulle gi en nedgang i folketallet på 17, til 1839.

(Det ser ut som om det er en feil i SSB sin tabell, som opererer med en nedgang på 15, til 1841).

Nå er Storfjord kommune i gang med folkemøter i forbindelse med samfunnsplanen, som skal rulleres. Ett av hovedspørsmålene som stilles er hvordan folketallet i kommunen kan økes.

Én kommentar til “Seks fødsler, 24 dødsfall”

  1. Det kan blant annet hjelpe på at man hjelper mennesker som ønsker å bygge og bo i kommunen – altså strekker seg litt for å legg til rette. Slik har det jo ikke vært til nå.

    Vær konstruktive. for mine del vil bare det å ta ut min 2 mål store tomt etter farfar, sannsynligvis koste rundt 150.000 kroner, med flomutredning og det hele. Det er jo bare ikke mulig – hvis man ikke tilhører fiffen.

    Kommunen bør her bidra med å finne en løsning. Først vil jeg bygge en bolig (gjerne helårsbolig). Slik legger jeg igjen penger i kommunekassa, samt at jeg sørger for at noen får et sted å bo (er det ikke mangel på boliger i Storfjor?) Kanskje flytter jeg opp etterhvert med familien min selv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *