rimelig at Storfjord kommune overtar deler av fylkets aksjer i TK

Galggojávre, en del av vannmagasinene til Skibotn Kraftverk.

 Hva skal skje med aksjene når Troms og Finnmark slår seg sammen? 

 Uttalelse fra Storfjord kommunestyre om Troms fylkes eierandel av Troms Kraft:

Troms Kraft forsyner deler av Troms med elektrisk kraft. Hvem skal så være med å styre dette selskapet som produserer verdiskapning med lokale ressurser i Troms? 

Da Skibotn kraftverk ble planlagt utbygd i siste halvdel av 70-tallet, skapte prosjektet bitter strid og uenighet. Det ble utført sabotasje på ei bru som ble sprengt, og ordføreren fikk drapstrusler. Til slutt sa kommunestyret ja til utbygginga, men da hadde kommunalministeren vært ute i media og lovet Storfjord 150 varige arbeidsplasser. Nå har vi venta i 40 år, og vi venter fremdeles på de 150 arbeidsplassene. 

Den gangen Mack flytta ut av Tromsø, vurderte de å etablere seg i Storfjord. Dette var ikke mulig, for i Storfjord var det ikke strøm! 

Nærmere 40 prosent av verdiskapinga i Troms Kraft kommer fra naturressurser som Storfjord har avgitt til fellesskapet. Forutsetningen for utbyggingen av kraftverker er ennå ikke oppfylt, nå 40 år seinere. I tillegg har ikke Storfjord strøm til næring. 

 Kommunestyret i Storfjord mener derfor det er rett og rimelig at Storfjord kommune overtar deler av fylkets aksjer 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *