Fra NEI- til JA-kommune

Storfjord kommune skal bli en JA-kommune. For mange er det altfor seint.

Nå skal Storfjord bli JA-kommune. Formannskapet behandler i dag strategier for å gjøre dette mulig.

Storfjord kommune har de siste åra og pådratt seg et rykte som en kommune det er vanskelig å etablere seg i.  Ja, så langt tilbake som for 30 år siden kan man lese om etablerere som sliter på grunn av kommunalt byråkrati.  Så seint som går skrev vi om Jo-André Isaksen, som i cirka fem år har forsøkt å få orden i ei tomtesak på eiendommen 51/2 på indre Berg, uten å lykkes.

1989: Revefarmere i Skibotndalen stanger mot kommunalt byråkrati.
1989: Etter to år ga Sigmund Midthun opp å etablere seg i Storfjord.

Men nå vil altså formannskapet ta grep, og i dagens møte skal formannskapet ta stilling til rådmannens strategi- og utviklingsdokument for 2018-2021. Her er ett av hovedmålene at Storfjord kommune skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting og næringsliv.

I saksframstillinga heter det:

Følgende strategier i den sammenheng ligger til grunn:

 1. Mål om 2000 innbyggere innen 2025.
 2. Tilrettelegge for boligbygging i og utenfor regulerte boligområder.
 3. Tilrettelegge for næringsliv og nye arbeidsplasser.
 4. Storfjord kommune skal fremstå som tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert.

Som tiltak:

 1. Rød løper-filosofi – prioritere de som ønsker å bygge og skape arbeidsplasser.
 2. Effektiv og rask saksbehandling av slike søknader.
 3. Bruke dispensasjonsmulighetene i arealplanen og lokalt handlingsrom i størst mulig grad
 4. Opprette saksbehandlings- og utviklingsteam for næringssaker – dvs. oppnå tverrfagligsamhandling ved nyetableringer (spesielt med hensyn til de kommunale delings- og byggesaksprosessene).

I rådmannens vurdering heter det:

Vi skal se for oss at personer som ønsker å bygge ny helårsbolig eller skape arbeidsplasser gjennom bl.a. etablering av egen bedrift – små som store – skal benytte den «røde løperen» på rådhuset. I enden av denne løperen venter de rette personene i kommunen som kan veilede og hjelpe vedkommende videre. Det er et mål at vedkommende gjennom dialog skal kunne få kommunal JA på sin søknad. Saksbehandlingen innebærer også at absolutte krav i gjeldende lov og regelverk er ivaretatt. Det kan bety at en søknad enkelte ganger må justeres noe, for å kunne få tillatelse eller godkjenning.

Dialogen foregår ikke bare med den enkelte søker, men like viktig er det at ressurspersoner i administrasjonen også snakker sammen dersom en søknad ser ut til å få et NEI. Det er derfor opprettet et administrativt team bestående av rådmann, næringsrådgiver og plan- og driftssjef som kommer sammen etter behov. Ordfører tiltrer dersom en avgjørelse bør vurderes behandlet politisk.

Les også: – Fått nei før søknaden er levert!

Føler seg pressa ut av kommunen: Flytter bedriften til Balsfjord

Fikk nok av kommunalt byråkrati: Selger huset og flytter

3 kommentarer til “Fra NEI- til JA-kommune”

 1. 2000 innen 2025? ?? Stusslig mål!
  Med skikkelig tilrettelegging og MARKEDSFØRING burde det være selve økningen!

 2. Formannskapet vedtok saksbehandlerprosedyrene, med tillegg om at de også må gjelde ved muntlig og skriftlig veiledning. Det er jo ikke alle henvendelser som ender ut i en søknad. Det er å håpe at vi for ettertiden ikke hører om flere tilfeller hvor etablerer velger å gi opp sine planer, etter å ha vært i kontakt med Storfjord kommune. Vi må rett og slett utnytte de muligheter regelverket legger opp til, og ikke legge mest vekt på begrensningene!

 3. Håper de som styrer Norge ser galskapen med små kommuner og slår sammen kommunene til større enheter .da vil felleskapet spare skattepenger samt vil vi komme langt med problematikken som vært i Storfjord over en mannsalder med slett saksbehandling på mange plan .samt mye svoger politikk .)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *