Flere dør enn det fødes, flere flytter ut enn inn

Det er ikke mange nok som driver med den slags aktivitet i Storfjord til at fødselsoverskuddet blir positivt.

SSBs ferske tall for befolkningsendringer i Storfjord er ikke oppløftende lesning.

Iallfall ikke for dem som ønsker en positiv befolkningsutvikling i kommunen.  I de tre første kvartalene av året ble det 38 færre storfjordinger.

Tallene for de tre første kvartalene i år viser at det dør flere enn det fødes. Når utflyttinga også er større enn innflyttinga, blir det stadig færre storfjordinger.

Ved inngangen til 2017 hadde Storfjord ei befolkning på 1890 personer. Ved utgangen av tredje kvartal var tallet 1852, altså en nedgang på 38 personer.

14 personer døde i tidsrommet, mens bare 11 ble født.

I samme periode flytta 98 personer ut av kommunen, mens bare 63 flytta inn.

For tredje kvartal alene var en nedgang i folketallet på 15, fra 1867 til 1852.

Ordføreren er bekymra

Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.

– Jeg må si at jeg er bekymra. Dette var jeg ikke klar over! Det sier ordfører Knut Jentoft i en kommentar til tallene. Han vil nå studere opplysningene nærmere for å se hva som ligger bak, særlig det store antallet utflyttinger.

– Nå er det viktig at vi klarer å opprettholde tjenestetilbudet. I tillegg må vi sørge for å kunne tilby boliger til folk som vi bo i Storfjord og dessuten legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser, sier han.

Han viser til at kommunen har stort behov for kompetanse, og nevner spesielt behovet for sykepleiere.

– Men vi får ikke folk til å ta jobbene hvis vi ikke kan tilby boliger, påpeker han.

Boligtilbudet ser imidlertid ut til å bedre seg betraktelig i nær framtid. Kommunen bygger nå fire boenheter på Oteren og det samme på Brenna. Dessuten bygges det ti boenheter i Skibotn i privat regi, og kommunen  arbeider med planer for 20 boenheter på Oldersletta.

Til tross for dystre befolkningstall  er ordføreren optimistisk: – Vi jobber med interessante prosjekter, og jeg tror at innbyggertallet vil stige igjen, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *