Europarådet anbefaler strakstiltak for kvensk språk

Europarådet anbefaler at Norge må igangsette en handlingsplan for kvensk språk.

I Europarådets fjerde og foreløpig siste rapportering på Norges gjennomføring av rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter etterlyses nasjonal handlingsplan for kvensk språk.

Norske Kveners Forbund frykter at arbeidet er utsatt til etter Stortingsvalget.

– Selv om noen tiltak knyttet til opplæring i kvensk språk er på plass, samt flerspråklig stedsnavn skilting og, i mindre grad, tilstedeværelsen av kvensk i media – mangler fortsatt en omfattende og tilstrekkelig finansiert plan for revitalisering av det kvenske språket.

Slik oppsummerer Europarådets ekspertkomité Norges manglende fremdrift for å berge det kvenske språket fra utryddelse. Kvensk språk fikk offisiell status i Norge gjennom Minoritetsspråkpakten i 2005 – og snakkes fortsatt i enkelte bygdesamfunn i Nord-Troms og Finnmark.

Det kvenske språket er av et forskningsprosjekt om europeiske minoritetsspråk (ELDIA-prosjektet) ført opp som et av de aller mest truede språkene i Europa. I ELDIA-forskernes vurdering fra 2013 kommer det frem at dersom ikke betydelige tiltak settes inn nå, vil kvensk språk dø ut innen kort tid.

Ekspertkomitéens rapport ble offentliggjort mandag sammen med Norges kommentarer.  Rapportene vil behandles av Ministerkomitéen senere i år.

Europarådet ber Norge igangsette strakstiltak
I tillegg til en omfattende og tilstrekkelig finansiert plan for å revitalisere og fremme det kvenske språket, ber også Europarådet Norge om å øke tilstedeværelsen av kvensk i offentlig kringkasting både på nett og i tradisjonelle medier, etter at NRK har varslet at det eneste kvensk-tematiske tilbudet – ”Finsksendingen” utfases sammen med FM- sendernettet ved overgangen til DAB.

I Europarådets eksperter konkluderer med strakstiltak:
– [Norge må]  Utvikle en omfattende og tilstrekkelig finansiert plan for å revitalisere og fremme det kvenske språket, som inkluderer å utvikle språkopplæringen i utdanningssystemet, lærerutdanning, språksentre, og øke tilstedeværelse i media – for å sikre at personer som tilhører den kvenske minoriteten, kan opprettholde og utvikle sin kulturelle identitet og aktivt bruke sitt språk i det offentlige rom.

Og legger til:

– [Norge må]  Betydelig forbedre tilstedeværelsen av TV- og radiosending på kvensk, samt sikre støtte for å øke alle minoriteters tilstedeværelse i media; i kringkasting, i trykte medier og på nett. Følge opp implementeringen av det eksisterende lovverk for [kvenske] stedsnavn.

Mangel på kvensklærere
Europarådet ber i tillegg Norge om å sikre nok lærere og språkarbeidere for at kvensk skal kunne revitaliseres både innenfor og utenfor de tradisjonelle kvenske befolkningsområdene i Troms og Finnmark. Tidligere denne måneden tok kommunene Porsanger, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord et felles initiativ for å få kvensk og samisk inn som en integrert del av lærerutdanninga ved UiT Norges Arktiske Universitet.

I Europarådets rapport heter det blant annet:

– [Norge må] Intensivere innsatsen for å utvikle kvensk språkopplæring ved å utvide tilbudet med kvenske språkreir og kvenske barnehager; tilby bredere og mer systematiske undervisnings- og læringsmuligheter i og av kvensk i skolen, inkludert utenfor de tradisjonelle geografiske kvenske områdene for å ta hensyn til trender i samfunnet som tilflytting til bysentre; styrke innsatsen for å øke antallet studenter i kvensk språk i høyere utdanning gjennom økonomiske insentiver.

Det er blant Europas mest utryddingstruede språk og regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2017 oppstart på en egen nasjonal handlingsplan for kvensk språk. Norske Kveners Forbund frykter nå at handlingsplanen er utsatt til etter valget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *