Markering av kvinnedagen 2016

skjermbilde-2016-06-02-kl.-11.50.21.png
Artikkelforfatterne Stine J. Strømsø, Bente Bech, Silja S. Mattila og Kay Morten Aarskog (bak).

Appellantene på markeringen av kvinnedagen 2016 i Storfjord kommune, Bente Bech (TPP), Silja S. Mattila (MdG), Kay Morten Aarskog (Sp) og Stine Jakobsson Strømsø (Ap) mener at kvinnekamp og likestilling handler om mer enn å være for likelønn og mot seksuell trakassering. Likestilling handler likeså mye om å se forbi kjønn og tradisjonelle kjønnsroller og behandle mennesker som mennesker og sikre likeverd på alle arenaer.
Utdrag fra appellene:
«Norsk likestilling har handlet mye om at menn tjener mer enn kvinner. De tjener som gruppe mer, de har flere lederverv osv. Men hvilket kjønn er da blant “taperne”? Hvilket kjønn er overrepresentert blant ungdom som dropper ut av skolegangen sin? Hvem stryker mest, bruker for lang tid på studiene? Hvilket kjønn tar oftest selvmord? Flest arbeidsledige? Havner i norske fengsler? Hvem  kommer tapende ut av kampen for omsorg for egne barn? Hva er det største problemet- at mange menn ikke fullfører utdanning eller at det ikke er “nok” kvinner som blir ledere?» Bente Bech
«Det er ikke vestlige kvinners rett til mer karriere og mer velstand som skal farge kvinnekampen i 2016….  Min kvinnekamp skal dreie seg om solidaritet og bærekraft. Min kvinnekamp skal dreie seg om retten til å definere min egen hverdag, retten til å leve enkelt og retten til å velge for eksempel en 6-timers arbeidsdag. » Silja S. Mattila
«En viktig forutsetning for likestilling, er likeverd. Dersom vi virkelig tror at alle mennesker er like verdifulle, så vil våre handlinger også speile det. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) intervjuet i 2011 7000 tenåringer der 20%, altså 1 av 5 sa de hadde opplevd vold fra mor.  14% hadde opplevd vold fra far. Jeg har selv opplevd vold i hjemmet i min oppvekst, og tror det er viktig å vise at de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene med en sterk mann som slår en svak kvinne kan skygge for at vi ser sannheten i hvitøyet. Dersom vi ser for oss statistikken fra NOVA, at hver femte mor i Storfjord slår sine barn, eller at hvert fjerde barn faktisk opplever vold fra en eller begge av foreldrene sine på en eller annen måte så ser vi fort at det er mange barns historier vi ikke kjenner til. Sårede mennesker sårer andre. Skal vi elske nesten vår som oss selv, må vi nettopp; elske oss selv. Vi i Storfjord bør stå opp for de som opplever vold i hjemmet. Vi kan fortelle våre historier, så de som bærer sine historier i det skjulte lettere kan stå frem med sine. Vi må tørre å trå inn i hverandres liv, elske, dele, beskytte og utfordre der vi ser at menneskeverdet er truet.» Kay Morten Aarskog«Jeg markerer kvinnedagen først og fremst fordi jeg er feminist og opptatt av likestilling. Likestilling av menn og kvinner og de som ikke kjenner seg helt til rette i de tradisjonelle kjønnskategoriene; som meg selv. Feminisme handler om likestilling og likestilling handler om solidaritet og menneskeverd. At alle er like mye verdt, uavhengig av kjønn, samfunnslag, nasjonalitet, etnisitet, religion og seksuell legning» Stine Jakobsson Strømsø

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *