– Budsjettprosessen har vært veldig inkluderende!

Ordfører Knut Jentoft fikk ros for inkluderende budsjettprosess. Her sammen med varaordfører Hanne Braathen.

– Budsjettprosessen har vært veldig inkluderende! 

Det slo Silja Skjelnes-Mattila (MDG) fast da hun tok ordet helt i starten av dagens budsjettdebatt i Storfjord kommunestyre.

Og hun var ikke alene om å gi ros til ordfører Knut Jentoft (TPL) for måten han har lagt opp arbeidet med neste års budsjett og økonomiplanen for de neste tre årene på. Stine Jakobsson Strømsø (AP) fulgte på med denne uttalelsen:

– Jeg vil gi ros til ordføreren for – etter en turbulent periode –  å skape et godt samarbeidsklima i forbindelse med budsjettarbeidet .

Også Geir Varvik (H) var fornøyd med at formannskapet tidlig ble involvert i budsjettarbeidet.

Sten Egil Nystad (FrP) sa seg enig i at arbeidet med budsjettet hadde vært givende: – Det har blitt et fint budsjett, godt for alle parter. Det er omforent, og det har vært snakk om både å gi og ta, sa han.

Ordfører Knut Jentoft sier til iStorfjord at alle partier var invitert til arbeidsmøter i formannskapet, der også lederen for Rådet for eldre og funksjonshemmede deltok.

Det grundige forarbeidet førte til at budsjettdebatten ble unnagjort på rekordtid. Med små endringer ble da også budsjettet vedtatt med stort flertall. Bare Arbeiderpartiets tre representanter stemte mot. (Se egen sak!)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *