– Det første man møter som etablerer, er motstand

Sauene er på plass, men å få tillatelse til å bygge ny driftsbygning er krevende, konstaterer Kirsten Lockert.
Sauene er på plass, men å få tillatelse til å bygge ny driftsbygning er krevende, konstaterer Kirsten Lockert.

Å  etablere seg i Storfjord er en øvelse som ikke egner seg for pingler.

Det har Kirsten Lockert (53) bittert fått erfare de siste månedene.

For noen år siden overtok odelsjenta heimgården Fossli i Signaldalen, hvor hun ville satse på å gjenoppta gårdsdrifta etter foreldrene. Men den nedslitte driftsbygninga ble brukt som øvelsesobjekt for brann og redning for noen år siden, og nå er det nødvendig å bygge ny. Kirstens plan er å bygge for 120 vinterfôra sauer.

Les også: Satser på sau

Men så enkelt skal det ikke være:

– Søknaden ble levert 8. juli, og jeg ble lovt at det skulle ta tre uker. Først 10. november ble jeg oppringt av en saksbehandler i kommunen, som igjen lovte et snarlig svar.

– Men det var ikke bare positivt, det møtet. Problemet er skred- og grunnforhold. Min eiendom har begge de tunge belastningene. Så jeg kan ende opp med å måtte foreta grunnundersøkelser sjøl, og betale av egen lomme. Det kan fort komme opp i 50 000 kroner, konstaterer Kirsten.

Eiendommen hennes ligger mellom Signaldalelva og den majestetiske Otertinden. Er det ikke flomfare, så er det skredfare.

Nå håper hun at det likevel skal være mulig å sette opp ny driftsbygning på grunnmuren etter den gamle, som fremdeles står.

– Det er litt pussig.  Storfjord kommune ønsker jo at folk skal bosette seg i kommunen. Men det første man møter når man vil etablere seg, er motstand, man får ikke bygge fjøs.

– Har du følelsen av at du snart møter veggen?

– Ne-hei! Jeg gir ikke opp! Da finner jeg andre løsninger, slår Kirsten fast.

Hun har planer om en gård der folk kan komme på besøk, og har blant anna tenkt på Inn på tunet-modellen, med tilbud til folk med rus- og psykiske problemer. Hun har registrert at behovet er stort, og fått positive tilbakemeldinger fra kommunen og NAV.

– Men det stopper opp på grunn av småting, forteller hun.

Inntil videre leier hun fjøs av en nabo, og i september kom 50 sauer til gårds.

– Jeg er svært takknemlig for det generøse  tilbudet om å leie fjøset, sier hun, men håper hun om ikke lenge kan flytte inn i egen driftsbygning.

Godt mottatt
Ordfører Knut Jentoft har forstått det slik at Kirsten Lockert har fått en god mottakelse hos næringsavdelinga i kommunen.  Men han er ukjent med at det tok så lang tid før hun fikk tilbakemelding på søknaden.

– Det er altfor lang tid, sier han og vil undersøke hva som kan ha skjedd.

Når det gjelder fare for flom, stiller seg uforstående til at det skal være flomfare der Kirsten ønsker på bygge.

– Og når det gjelder skred, vet vi jo at det ikke går snøskred i dette området, sier han.

– Men når det gjelder faregrensen for skred, må man ha inn fagfolk for å få endra den, og det koster jo penger, sier han.

– På Vestersida for eksempel går jo faregrensen helt ut i fjorden, føyer han til.

Oppdatering kl. 1417:
Etter å ha sjekka saken grundigere, ringer ordføreren tilbake og holder fast ved at Kirsten Lockert er blitt møtt med positivitet fra Storfjord kommunes side.

– Hun fikk innvilga søknaden sin til næringsfondet, og politikerne økte sogar beløpet. Søknaden hennes til Innovasjon Norge ble avslått på grunn av at pengene for i år var oppbrukt. Men hun kan sende ny søknad neste år, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *