Strandbusaken: – Vesentlige opplysninger holdt tilbake

sauer
Storfjord kommune vil omdisponere dyrkamark til campingformål. Sauebøndene i Skibotn klager, og krever at kommunen følger Jordloven. Illustrasjonsfoto.

Saken om omdisponering av dyrkamark til campingformål stod ikke på sakskartet, men ble likevel behandla.

Det er ett av punktene i en lang rekke påpekninger av feil Skibotn Saubeitelag mener er begått i saka om omdisponering av dyrkamark til campingformål i Skibotn. Saka stod ikke på sakskartet til møtet i plan- og driftsstyret 9. september i år. Protokollen viser imidlertid at den likevel ble bahandla.

Sakslista til møtet i plan- og driftsstyret 9. september 2016.
Sakslista til møtet i plan- og driftsstyret 9. september 2016.

Nå har laget sendt inn klage på vedtaket i siste kommunestyremøte, der det ble vedtatt (med 10 mot 7 stemmer) å avvise at sauebøndene hadde klagerett.

Saubeitelaget klager også på at vedtaket om omdisponering  ble kunngjort den 6. juli 2016, lang tid etter at det ble fatta. Saubeitelaget hevder også at  kommunen  høsten 2015 og våren 2016 benekta at omdisponeringa  var vedtatt.

– Når vi ad omveier fikk kjennslap til dette, klaga vi umiddelbart. Hvis slik praksis som i denne sakens ulike faser skal være lovlig i landet, må forvaltningsloven være oppheva. skriver saubeitelaget i klagen.

Manglende journalføring
Saubeitelaget klager også  på at møter ved oppstart i planprosessen     mellom Skibotn Saubeitelag, Storfjord Bondelag mot Storfjord kommune ved ordfører og administrasjon ikke er journalført og heller ikke følger sakens dokumenter.
–  Innholdet er ikke kommunisert til kommunestyret eller Fylkesmannen i Troms. Vi mener dette er en saksarbeid langt under det minimumskrav man forventer i saksbehandlinga, skriver Saubeitelaget mellom anna i klagen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *